Číslo objednávkySúborObjednávateľDodávateľCena objednávkyDátum podpisuDátum zverejnenia
esh0021203 Poháre a štítky (111 kB) Obec Pavlova Ves MAAD.sk, s.r.o. 00,35 25.05.2024 25.05.2024
2401 Demontáž vianočných ozdôb (115 kB) Obec Pavlova Ves JENNYM, s.r.o. 110 7.02.2024 7.02.2024
2310 Čistenie odkvapov a montáž Vianočných ozdôb (115 kB) Obec Pavlova Ves JENNYM, s.r.o. 230 5.12.2023 5.12.2023
2309 Programátorské a obsahové práce (116 kB) Obec Pavlova Ves FreeTech.digital, s r.o. 54 5.12.2023 5.12.2023
2308 Zimná údržba obce (115 kB) Obec Pavlova Ves Agro-Valaška s.r.o. 44,40 1.12.2023 1.12.2023
160140 Nerezový hrniec (66 kB) Obec Pavlova Ves B-commerce, s.r.o. 145,83 22.11.2023 27.11.2023
2307 Kábel a montáž pouličného osvetlenia (116 kB) Obec Pavlova Ves Jozef Urban - UNI Servis 130 18.09.2023 18.09.2023
2306 Prenájom nafukovacej atrakcie (114 kB) Obec Pavlova Ves BEST FUN, s.r.o. 350 4.09.2023 4.09.2023
2305 Trampolína standard (114 kB) Obec Pavlova Ves JUMPING FITNESS s.r.o. 915,83 7.08.2023 7.08.2023
2304 PS100 RHsound príslušenstvo k mikrofonu + doprava (114 kB) Obec Pavlova Ves BS ACOUSTIC, s.r.o. 26,5 2.08.2023 2.08.2023
2303 Smrekové peletky (109 kB) Obec Pavlova Ves LOGINT, a.s. 2793 28.07.2023 28.07.2023
2302 Opilovanie konárov (389 kB) Obec Pavlova Ves JENNYM, s.r.o. 260 19.06.2023 19.06.2023
2301 Zameranie polohopisu a výškopisu (486 kB) Obec Pavlova Ves SAJ GEODETICKÁ KANCELÁRIA, s.r.o. 1230 2.06.2023 5.06.2023
202203 vypracovanie znaleckého posudku na verejný vodovod (260 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Miroslav Todák 282,00 eur 1.02.2022 1.02.2022
202202 kompatibilný toner (275 kB) Obec Pavlova Ves Jaroslav Adamec - Phobosstudio 39,80 eur 1.02.2022 1.02.2022
202201 zimná údržba miestnych komunikácií (245 kB) Obec Pavlova Ves PPS Bobrovec, s.r.o. 35 eur/ hod. 20.01.2022 20.01.2022
201907 reklamné perá s potlačou (235 kB) Obec Pavlova Ves National Pen Bratislava - 5.08.2019 5.08.2019
201906 vypracovanie znaleckého posudku (256 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Tibor Molnár - 10.07.2019 10.07.2019
201905 vypracovanie znaleckého posudku (260 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Miroslav Todák - 27.05.2019 27.05.2019
201904 odvoz odpadu (246 kB) Obec Pavlova Ves PPS Bobrovec - 10.05.2019 10.05.2019
201903 oprava verejného osvetlenia a opílenie stromov (250 kB) Obec Pavlova Ves Roman Straka - 27.02.2019 27.02.2019
201902 odhŕňanie miestnych komunikácií (272 kB) Obec Pavlova Ves Ján Čáni L. Beharovce - 4.02.2019 4.02.2019
201901 reklamné predmety (265 kB) Obec Pavlova Ves Nier Fine Wines SK Bratislva - 4.02.2019 4.02.2019
201802 maliarske práce (284 kB) Obec Pavlova Ves Červené vrchy L. Mikuláš - 10.12.2018 10.12.2018
201801 odborné posúdenie požiarne zabezpečenie (264 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Brziaková L. Mikuláš - 27.06.2018 27.06.2018
201705 zhotovenie geo plánu (280 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Ján Benikovský - 30.06.2017 30.06.2017
201704 spracovanie žiadosti o NFP (285 kB) Obec Pavlova Ves flexiOn s.r.o. Brastislava na základe cenovej p 4.04.2017 4.04.2017
201703 práce plošinou (66 kB) Obec Pavlova Ves Roman Straka - 13.03.2017 15.03.2017
201702 právne služby (56 kB) Obec Pavlova Ves Mgr. Samuel Dorociak, Advokátska kancelária L. Mikuláš - 14.02.2017 20.02.2017
201701 vypracovanie projektu rozšírenie vodovodu (60 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Valčo Ving projekcia Ružomberok 1000 bez DPH 25.01.2017 26.01.2017
201607 odhŕňanie snehu (63 kB) Obec Pavlova Ves SHR Karol Frian 50,00 28.12.2016 30.12.2016
201606 vyhotovenie geometrického plánu na dom smútku (186 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Ján Benikovský - 27.05.2016 27.05.2016
201605 poskytovanie služieb poradenstva environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu - rekonštrukcia OÚ a KD (178 kB) Obec Pavlova Ves VO SK, a.s. 5880,00 17.03.2016 18.03.2016
201603 stavebný dozor na na rekonštrukciu OÚ a KD (150 kB) Obec Pavlova Ves SBD, Jozef Sivák 980,00 16.03.2016 17.03.2016
201602 vyhotovenie geometrického plánu KD (132 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Ján Benikovský 230 4.03.2016 5.03.2016
201601 kópia katastrálnej mapy (144 kB) Obec Pavlova Ves Okresný úrad Liptovský Mikuláš bez poplatku 24.02.2016 25.02.2016
201604 vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ a KD (169 kB) Obec Pavlova Ves RR-projekt, s.r.o. 4900,00 20.02.2016 22.02.2016
201507 dodanie a montáž tatranského obkladu v miestnosti - múzeum (67 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 podľa dohody 16.11.2015 16.11.2015
201506 oprava podlahy po zatečení v miestnosti - knižnica (65 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 podľa dohody 9.11.2015 11.11.2015
201505 vymaľovanie sály a javiska kultúrneho domu (79 kB) Obec Pavlova Ves Ján Šmol Liptovský Mikuláš podľa ponuky 27.10.2015 27.10.2015
201504 stolárske práce v kultúrnom dome (81 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 220.00 27.10.2015 27.10.2015
201503 dodanie vozíka do domu smútku (73 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 330.00 12.10.2015 12.10.2015
201502 oprava verejného osvetlenia (65 kB) Obec Pavlova Ves Roman Straka podľa dohody 1.07.2015 1.07.2015
201501 dodanie reziva (62 kB) Obec Pavlova Ves Ladislav Filo podľa ponuky 30.06.2015 30.06.2015
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia