Žiadosti:

 

Žiadosť o  povolenie na odber  podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne  PDF. DOC.

- správny poplatok za vydanie stavebného povolenia 30 €

 

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby PDF.

- správny poplatok za vydanie stavebného povolenia 10 €

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia