Číslo objednávkySúborObjednávateľDodávateľCena objednávkyDátum podpisuDátum zverejnenia
201703 práce plošinou (66 kB) Obec Pavlova Ves Roman Straka - 13.03.2017 15.03.2017
201702 právne služby (56 kB) Obec Pavlova Ves Mgr. Samuel Dorociak, Advokátska kancelária L. Mikuláš - 14.02.2017 20.02.2017
201701 vypracovanie projektu rozšírenie vodovodu (60 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Valčo Ving projekcia Ružomberok 1000 bez DPH 25.01.2017 26.01.2017
201607 odhŕňanie snehu (63 kB) Obec Pavlova Ves SHR Karol Frian 50,00 28.12.2016 30.12.2016
201606 vyhotovenie geometrického plánu na dom smútku (186 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Ján Benikovský - 27.05.2016 27.05.2016
201605 poskytovanie služieb poradenstva environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu - rekonštrukcia OÚ a KD (178 kB) Obec Pavlova Ves VO SK, a.s. 5880,00 17.03.2016 18.03.2016
201603 stavebný dozor na na rekonštrukciu OÚ a KD (150 kB) Obec Pavlova Ves SBD, Jozef Sivák 980,00 16.03.2016 17.03.2016
201602 vyhotovenie geometrického plánu KD (132 kB) Obec Pavlova Ves Ing. Ján Benikovský 230 4.03.2016 5.03.2016
201601 kópia katastrálnej mapy (144 kB) Obec Pavlova Ves Okresný úrad Liptovský Mikuláš bez poplatku 24.02.2016 25.02.2016
201604 vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ a KD (169 kB) Obec Pavlova Ves RR-projekt, s.r.o. 4900,00 20.02.2016 22.02.2016
201507 dodanie a montáž tatranského obkladu v miestnosti - múzeum (67 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 podľa dohody 16.11.2015 16.11.2015
201506 oprava podlahy po zatečení v miestnosti - knižnica (65 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 podľa dohody 9.11.2015 11.11.2015
201505 vymaľovanie sály a javiska kultúrneho domu (79 kB) Obec Pavlova Ves Ján Šmol Liptovský Mikuláš podľa ponuky 27.10.2015 27.10.2015
201504 stolárske práce v kultúrnom dome (81 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 220.00 27.10.2015 27.10.2015
201503 dodanie vozíka do domu smútku (73 kB) Obec Pavlova Ves Jennym, s.r.o. 032 21 Bobrovček 83 330.00 12.10.2015 12.10.2015
201502 oprava verejného osvetlenia (65 kB) Obec Pavlova Ves Roman Straka podľa dohody 1.07.2015 1.07.2015
201501 dodanie reziva (62 kB) Obec Pavlova Ves Ladislav Filo podľa ponuky 30.06.2015 30.06.2015
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia