Oznamy

Deň obce Pavlova Ves

Dňa 20.7.2024 sa uskutoční Deň obce v Pavlovej Vsi s bohatým sprievodným programom, ktorého podrobný rozpis prikladáme v plagáte TU.

Začiatok programu je naplánovaný na 14:00. Od 15:00 sa bude podávať kotlíkový guláš pre všetkých občanov zadarmo. 
Všetkých obačnov ale aj návštevníkov touto cestou srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie.


 

Pracovná ponuka

Pošta Bobrovec hľadá motorizovaného poštového doručovateľa, plat 5€/hod.
Podmienka: bezúhonnosť, vodičský preukaz a chuť pracovať. Pracovná doba: na 6 hod. Nástup najlepšie ihneď. Viac informácií osobne na pošte v Bobrovci.


 

Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu na mesiac júl 2024

Plasty a kov                   piatok           19.7.2024
Papier                            pondelok       1.7.2024
Sklo                               utorok           30.7.2024

Komunálny odpad         utorok           9.7.2024

                                      utorok           23.7.2024

!!! Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na separáciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
!!! Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

‼️  ‼️  ‼️ Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
‼️  ‼️  ‼️ Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD oznamuje, že v termíne od: 25.6.2024 8:00 do 25.6.2024 15:30 bude pre domy 25-35 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Celý oznam TU.


 

 

Výsledky volieb do EP
V prílohe zverejňujeme účasť a počet hlasov, ktoré boli odovzdané v našom volebnom okrsku v Pavlovaj Vsi. Účasť TU. Hlasy TU.


 

Pozvánka

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 10.6.2024 v pondelok o 19.00 hod. v malej zasadačke Obecného úradu. Pozvánka

 


Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu na mesiac jún 2024

Plasty a kov                   piatok           21.6.2024
Papier                            -                    -
Sklo                               streda           26.6.2024

Komunálny odpad         utorok           11.6.2024

                                      utorok           25.6.2024

!!! Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na separáciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
!!! Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

‼️  ‼️  ‼️ Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
‼️  ‼️  ‼️ Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

 

 

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2024 TU

zverejnené dňa 25.05.2024


Návrh

Záverečný účet Obce Pavlova Ves za rok 2023 Tu.

zverejnené dňa 25.05.2024


Recyklačný deň obce
Dňa 1.6.2024 od 9:00 - 12:00 sa v našej obci uskutoční Recyklačný deň obce, kde pri Kultúrnom dome budú môcť občania sústrediť odpady, ktoré sú vypísané v zozname v priloženom dokumente, ktoré následne budú zrecyklované, prípadne dané na ďalšie použitie. Informačný leták TU.


 

Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu na mesiac máj 2024

Plasty a kov                   piatok          24.5.2024
Papier                            štvrtok          9.5.2024
Sklo                               streda           29.5.2024

Komunálny odpad         utorok           14.5.2024

                                      utorok           28.5.2024

!!! Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na separáciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
!!! Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

‼️  ‼️  ‼️ Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
‼️  ‼️  ‼️ Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

 

 

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


 

Oznámenie o strategickom dokumente
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj. Celé znenie programu TU.

Prípadne na priloženom linku LINK.


 

Zápis na predprimárna vzdelávanie MŠ Bobruška

Zápis bude prebiehať 14.-16.5.2024. Viac info Tu.


 

Oznam pošta Bobrovec

- pošta Bobrovec bude z technických príčnin zatvorená 10.4.2024.


 

Zápis do 1. ročníka ZŠ Bobrovec
Bližšie informácie k zápisu do 1.ročníka na školaský rok 2024/2025 nájdete TU.

- link na elektronickú prihlášku


 

Deň zeme v obci Pavlova Ves
V sobotu 6.4.2024 sa uskutoční deň zeme v našej obci, kde cielom bude vyčistenie krajníc a brehov ciest a Petrušky vo všetkých smeroch z dediny. Pre všetkých zúčastnených sa bude podávať kotlíkový guláš. Začiatok akcie je od 9:00 pred Kultúrnym domom. Viac info TU.

Fotky z acie prikladáme prostredníctvom obecného faceboku na okaze:

https://www.facebook.com/ObecPavlovaVes/


 

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR
-podrobné výsledky TU.


 

 

Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu na mesiac apríl 2024

Plasty a kov                   štvrtok          25.4.2024
Papier                            -                    -
Sklo                               piatok           26.4.2024

Komunálny odpad         utorok            2.4.2024

                                      utorok           16.4.2024

                                      utorok           30.4.2024

!!! Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
!!! Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

‼️  ‼️  ‼️ Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
‼️  ‼️  ‼️ Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

 

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


 

Memoriál Rudolfa Tomku - pinpongový turnaj o putovný pohár

- Nasledujúci víkend 30.3.2024, v sobotu, sa v Našej obci uskutoční 1. ročník memoriálu Rudolfa Tomku, turnaja v stolnom tenise.

- Turnaj je pre všetkých občanov, ktorí sa radi zabavia športom, nie je potrebné vedieť hrať profesionálne pingpong, stačí mať chuť a vedieť držať raketu, ktorú vieme zapožičať.

- Všetci sú vítaní, deti, ženy, chlapi, dôchodcovia. Bude sa podávať občerstvenie, niečo napitie a dobrá nálada.

- Na všetkých sa tešíme.

- Túto športovú myšlienku vo Veľkonočný čas založil náš bývalý starosta Rudolf Tomko, na ktorého s hrdosťou spomíname a vďačíme mu za túto tradíciu. Čas letí a včera ubehli už dva roky od jeho odchodu na druhý svet.

- plagát TU.


 

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti
LVS oznamuje, že bude vykonávať aj nepravidelné a náhodné kontroly odberných miest a kontrolén odpočty vodomerov z dôvodu skvalitnenia služieb pre všetkých zákazníkov. Všetky podrobné informácie nájdete v ozname TU.


 

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR

- podrobné výsledky TU.


 

Orálna vakcinácia líšok proti besnote
- jarná kampaň - oznámenie a poučenie. RVaPS L. Mikuláš oznamuje, že v čase od 2.4. - 19.4.2024 bude v okrese L. Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Viac info TU.


 

Pozvánka

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 11.3.2024 v pondelok o 19:00 hod. v Malej zasadačke Kultúrneho domu. Pozvánka TU.
Zverejnené dňa 6.3.2024


 

Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu na mesiac marec 2024

Plasty a kov                   štvrtok          14.3.2024
Papier                            pondelok      4.3.2024
Sklo                               štvrtok          28.3.2024

Komunálny odpad         utorok            5.3.2024

                                      utorok           19.3.2024

!!! Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
!!! Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

‼️  ‼️  ‼️ Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
‼️  ‼️  ‼️ Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

 

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


 

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 09.02.2024 voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča

 

Obec Pavlova Ves utvára pre voľby do Európskeho parlamentu jeden (1) volebný okrsok a určuje jednu (1) volebnú miestnosť v kultúrnom dome v Pavlovej Vsi.

 

Obec Pavlova Ves zverejňuje emailovú adresu na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

                                                       info@pavlovaves.sk


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 08.01.2024 voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024.  Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov určil termín druhého kola na sobotu 6. apríla 2024,.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR

Informácie pre voliča

 

Obec Pavlova Ves utvára pre voľby prezidenta SR jeden (1) volebný okrsok a určuje jednu (1) volebnú miestnosť v kultúrnom dome v Pavlovej Vsi.

 

Obec Pavlova Ves zverejňuje emailovú adresu na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

                                                       info@pavlovaves.sk

 

Kandidáti pre voľby prezidenta SR


 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

V súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Pavlova Ves predkladá informáíciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je 56,56 %.  

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 

 


Oznam o prerušení dodávky elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 30.01.2024 07:30:00 SSE

Celé znenie oznámenia TU.


 

Batôžkový Karneval 2024

Tento rok sme si pripravili pre deti "Batôžkový karneval", ktorý sa uskutoční 3. februára 2024 v sobotu v kultúrnom dome v Pavlovej Vsi. Začiatok je naplánovaný na 16:00. Každé dieťa v maske dostane lístko na šišku a čaj, ktoré sa budú podávať v "Bufete", okrem iných dobrôt. Pripravené budú súťaže o rôzne ceny, mini disko a dobrá nálada. Tešíme sa na všetkých. Plagát TU.


 

Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu na mesiac február 2024

Plasty a kov                   štvrtok          15.2.2024
Sklo                               utorok          20.2.2024

Komunálny odpad         utorok            6.2.2024

                                      utorok           20.2.2024

!!! Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
!!! Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

‼️  ‼️  ‼️ Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
‼️  ‼️  ‼️ Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


 

Foto a video z divadla

Nižšie prikladáme odkaz na fotky a videé z divadla "Kamenný chodníčke" konaného 14.1.2023, ktorým sa odprezentovali ochotníci z Bobrovca. Atmosféra bola výborná, nakoľko prišlo hojne divákov a prevedenie divadelníkov bolo ako vždy výborné. Odkaz na album na obecnom farebooku TU.


 

Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpadu na mesiac januar 2024

Plasty a kov                   štvrtok          18.1.2024
Papier                            štvrtok          11.1.2024

Sklo                               utorok          30.1.2024

Komunálny odpad         utorok            9.1.2024

                                      utorok           23.1.2024

!!! Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
!!! Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

‼️  ‼️  ‼️ Zberová spoločnosť OZO, bude vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!
Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.
‼️  ‼️  ‼️ Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


 

Divadlo 14.1.2023
Dňa 14.1.2024 o 16:00 sa uskutoční v našej obci divadlo v podaní Bobroveckých ochotníkov. Pripravili si príbeh "Kamenný chodníček" v réžii Jaroslava Pažitného.
Naši susedia si pripravili komédiu, pri ktorej nás pobavia pri starých hnevoch a nezhodách.
K dispozícii bude pre Vás otvorený bufet pred, počas a po divadle.
Tešíme sa na Vás.
Plagát k divadlu TU.


 

Pozor zmena dňa vývozu a pravidiel
Najbližší vývoz TKO bude dňa 22.12.2023, to je v piatok. Už od tohto vývozu (22.12.2023) bude zberová spoločnosť OZO vyvážať TKO len z čiernych plastových 120l nádob alebo z kuka nádob veľkosti 110l !!!

Tieto nádoby (čierna plastová a pozinkovaná kuka nádoba) sú určené pre TKO (tuhý komunálny odpad) ktorý je už vyseparovaný. Žlté plastové nádoby slúžia výhradne len pre separáciu plastu, modré nádoby slúžia na speráciu papiera a hnedé nádoby na kov a sklo.

Vývozná spoločnosť nebude odvážať malé vrecia, ktoré budú pri nádobách, je potrebné aby celý TKO bol v nádobe, upozorňujeme, že vytriedený!


 

Zmena cenníka Arriva pre MAD Liptovský Mikuláš

Od 1.1.2024 pristupuje s mestom Liptovský Mikuláš k zmene cenníka a tarify MAD L. Mikuláš.

Kompletný cenník nájdete na:  https://arriva.sk/files/lb/dokumenty/cennik_a_tarifne_podmienky_v_mad_lm_od_1_1_2024.pdf


 

 

Verejná vyhláška
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "15984 - Pavlova Ves - Vyšný koniec - Rozšírenie NNK" TU.
zverejnené dňa 13.12.2023


Pozvánka 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 11.12.2023 o 19.00 hod. v kancelárii Obecného úradu

zverejnené dňa 04.12.2023


 

Harmonogram separovaného zberu a komunálneho odpadu na mesiac december 2023

Komunálny odpad         utorok          12.12.2023
                                      utorok           22.12.2023 
Plasty a kov                   streda          13.12.2023
Papier                                -                     -

Sklo                                štvrtok          21.12.2023  

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


 

Zmeny cestovného poriadku
Od 10.12.2023 prichádza k úprave cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek v regióne Liptova. Zmenený cestovný poriadok ktorý sa týka Našej obce Pavlova Ves nájdete TU.


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná informuje, že v termíne od: 13.12.2023 8:00 do 13.12.2023 15:30 bude v Našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Oznámenie TU.


Návrh

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

zverejnené dňa 20.11.2023


 

Návrh

Rozpočet obce na rok 2024 a výhľadové roky 2025 a 2026

zverejnené dňa 20.11.2023


Návrh 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024

zverejnené dňa 20.11.2023


Harmonogram separovaného zberu na mesiac november 2023

 

Plasty a kov                   utorok          14.11.2023
Papier                            utorok          07.11.2023

Sklo                                piatok          24.11.2023  

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy


Verejná vyhláška
Zverejnenie verejnej vyhlášky - územné rozhodnutie o umiestnení stavby "15984 - Pavlova Ves - Vyšný koniec - Rozšírenie NNK" TU.


 

DEŇ OBCE Pavlova Ves

????Dňa 9.9.2023 naša obec organizuje Deň Obce Pavlova Ves.
????Uvidíme sa na našej ♥️ Húšťavke od 14:00.
????odštartujeme programom pre deti:
- nafukovací šmýkací hrad Minecraft ????
- maľovanie na tvár ????????️????????????
- prekvapenie ????
- súťaže pre deti ????
- minidisco ????????????????
???? od 15:00 sa bude podávať guláš ????????
???? od 18:00 posedenie pri čapovanom???? pivku a ????kofole spríjemní živá kapela???????????????????????? NOVA ( Dušan Debnár , Magdaléna Moresova )
???? Bufet otvorený po celý čas 

Zmena cestovného poriadku

Dopravná spoločnosť Arriva informuje na svojom webe o zmene cestovného poriadku. Infoplagát TU.


 

Čistenie krajníc vozovky v obci

Od 7.8.2023 do 26.8.2023 v našej obci prebieha čistenie krajníc vozovky. Zvýšte v tomto smere opatrnosť voči zamestnancom pracujúcih pri vozovke prosím. OÚ sa postaral o manuálne čistenie krajníc, o strojové čistenie krajníc sa po dohode postarala Správa ciest ŽSK. Budeme vďačný, ak aj občania prispejú k čistote pre svojimi domami, aby sme mali obec čo najčistejšiu. Viac info a fotky na obecnom facebooku: https://www.facebook.com/ObecPavlovaVes/


 

Publicita projektu
Zverejnenie projektu: Riešenie migračných výziev v Obci Pavlova Ves - plagát


 

Prosba o zvýšenie opatrnosti na cestách v obci !!!

V týždni od 31.7.2023 do 4.8.2023 budú prebiehať drobné opravy cesty II. triedy v spolupráci so SC ZŠK. Je potrebné prispôsobiť svoju jazdu a rýchlosť s ohľaduplnosťou voči pracovníkom. Viac info a foto na facebooku obce: https://www.facebook.com/ObecPavlovaVes/


 

Sprostredkovanie nákupu peletiek

V zmysle predvolebného sľubu starostu obce Vám Obecný úrad zabezpečí dodanie peletiek na kúrenie v certifikovanej kvalite A1. Možnosť nahlásiť Váš požadovaný odber je do piatku 28.7.2023 do 17:00 na Obecnom úrade alebo na obecnom mobilnom telefónom čísle. Cena jednej palety je 380€ vrátane DPH, dopravy a vyloženia u Vás doma. Paleta obsahuje 70 sáčkov, spolu 1050kg. Palety sú čisto smrekové bez živice a kôry.


 

Návrh 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023

zverejnené dňa 24.05.2023


Harmonogram zberu separovaného a komunálneho odpoadu na mesiac máj 2023
 
Komunálny odpad utorok 2.5.2023
utorok 16.5.2023
utorok 30.5.2023
Plasty a kov piatok 12.5.2023
utorok 23.5.2023
Papier                streda 10.5.2023
Sklo                  piatok          26.5.2023   
 
*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno pred svoje rodinné domy

Divadelné predstavenie "KUBO"

Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie KUBO v podaní Bobroveckého ochotníckeho divadla tento piatok 14.4.2023 o 18:00 v kultúrnom dome v Pavlovej Vsi.
Budeme sa tešiť keď si prídete pozrieť našich susedov vo veselohre v réžii Jaroslava Pažitného, a ako Vám je všetkým známe, je to príbeh o láske a ľudskej lakomosti, takže o smich nebude núdza. Plagát TU.

 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2023

Obec Pavlova Ves a TJ Eden Pavlova Ves pozýva všetkých občanov od 15 rokov na Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce už túto sobotu 1. apríla 2023 v kultúrnom dome. Prezentácia súťažiacich bude od 8:30, začiatok turnaja bude o 9:00. Súťažiť sa bude v 2 kategóriách: amatéri a profesionáli. Svoju účasť môžete nahlasovať vedúcemu oddielu Milanovi Kelušákovi na čísle 0948 463 545. Tešíme sa na každého. Plagát.


 

Kultúrny program pri príležitosti MDŽ

Už túto nedeľu 12.3.2023 o 16:00 sme si pre Vás pripravili program prostredníctvom Folklórnej skupiny Smrečany, doprevádzaná Ľudovou hudbou Hrnčiarovci s primášom Matúšom Záborským v kultúrnom dome v spojitosti s Medzinárodným dňom žien. Veríme, že sa opäť stretneme všetci Pavlovčania, Beharovčania, Bobrovčekári ale aj ostatní návštevníci zo širokého okolia Liptova. Plagát k programu TU.


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

V súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Pavlova Ves predkladá informáíciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je 63,39 %.  

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 


Karneval

Túto nedeľu 19.02.2023 o 16:00 sa uskutoční v KD Karneval pre naše deti.
!!!Pozor!!! ako sa na správny karneval patrí, každé dieťa očakávame v ručne vyrobenej maske a za odmenu dostane kupón na domácu šišku a čajík.
Súčasťou karnevalu bude bufet, kde si môžete zaobstarať občerstvenie, čapovanú kofolu a rodičia zakúpiť domácu šišku a iné lakocinky.
Môžete sa tešiť na MEGA súťaže s moderátorkou a tanečnú zábavu s DJ Dajom.
Povolené je aj vlastné občerstvenie, tak aby nik nebol hladný ani smädný.
Karnevalový plagát si môžete pozrieť tu: plagát


Vrecový zber papiera

Dňa 10.2.2023 prebehne v našej obci vývoz papiera zo spoločných 1100l nádob naposledy. Od 1.1.2023 zákon stanovuje nulovú donáškovú vzdialenosť pre plasty, kovy, VKM a papier a preto nasledovný mesiac bude už vývoz od domu. Obecný úrad bude rozdávať vrecia na zber papiera cez úradné hodiny. Vývoz papiera bude prebiehať v mesačných intervaloch, ktoré budú vopred štandardne zverejnené.


 


Pozvánka
Srdečne pozvývame všetky deti obce na stretnutie s Mikulášom v utorok 6.12.2022 16:30 pred kultúrnym domom, kde spoločne rozosvietime Vianočný stromček. Každé dieťa do 15 rokov dostane Mikulášsky Balíček.


 

Návrh

Rozpočet obce na rok 2023 a výhľadové roky 2024 a 2025

 zverejnené dňa 21.11.2022


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Pavlova Ves 

 


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2022 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2022


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 60,45 %.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 24.11.2021


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 07.06.2021


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 40,60 %.

 


Návrh

Rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2021 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 30.11.2020


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2020


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2020 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.06.2020


Príspevok obce Pavlova Ves k celkovej úspore emisíí skleníkových plynov za rok 2019.

súbor na stiahnutie

 


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 17.04.2020


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 61,61 %.


 

Návrh

Rozpočet na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 25.11.2019


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2019


 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Pavlova Ves v zastúpení starostom obce Rudolfom Tomkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlova Ves je 22,03 %.


 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Pavlova Ves v zmysle zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25, ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Pavlova Ves. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 150 eur mesačne.


 

Návrh 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, doplnok VZN č. 2/2015

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


 

Projekt obce:

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia