OZNAMY 

Harmogram separovaného odpadu na mesiac oktober 2021

14 .10. 2021-štvrtok- plasty

18 .10 . 2021-pondelok - papier

25 .10 . 2021 - pondelok - sklo

 

 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 22. septembra 2021 (streda) o 18.30 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 13.09.2021


Harmonogram separovaného odpadu na mesiac september 2021

PLASTY -16. 9. 2021 štvrtok

SKLO     - 27. 9. 2021 pondelok

PAPIER  - 3 .9. 2021 piatok

               - 14. 9. 2021 utorok

 

Harmonogram separovanáho odpadu na mesiac august 2021

Plasty- 18. 8. 2021- streda

            31. 8 . 2021- utorok

 

Papier  11. 8. 2021- streda

             24. 8. 2021- utorok

 

Sklo     20. 8. 2021- piatok

 

 

Harmonogram separovaného odpadu na mesiac júl 2021

Plasty  - 16.7.2021 piatok

               30.7.2021 piatok

Papier  - 14.7.2021 streda

Sklo     - 24.7.2021 sobota

 


Návrh

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021

zverejnené dňa 25.08.2021


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 23. júna 2021 (streda) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 16.06.2021


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2020

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 07.06.2021


Návrh

VZN 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pavlova Ves 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 07.06.2021 


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 07.06.2021


Harmonogram separovaného odpadu mesiac máj 2021

Plasty -    5. mája a 19. mája 2021

Sklo     -  17. mája 2021

Papier  - 18. mája 2021


 

Voľba hlavného kontrolóra obce Pavlova Ves

zverejnené dňa 22.04.2021


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 31. marca 2021 (streda) o 18.30 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 26.03.2021


Harmonogram separovaného odpadu na mesiac marec 2021

PLASTY- 22. marca   / pondelok /

PAPIER - 24. marca   / streda /

SKLO -    25. marca  / štvrtok /


 

Z dôvodu karanténneho opatrenia a povinnej izolácie zamestnancov Obecného úradu sa testovanie na COVID-19 dňa 19.2.2021 ruší. Rovnako sa rušia aj úradné hodiny na Obecnom úrade od 18.2.2021 až do odvolania.

 


T e s t o v a n i e

Ďalšie testovanie na COVID-19 bude v našej obci dňa 19. februára 2021 - piatok, v KD Pavlova Ves, v čase od 15 00 hod do 20 00 hod.


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 40,60 %.

 


Testovanie

Dňa 6. februára 2021  prebehlo v našej obci ďalšie kolo testovania občanov na COVID -19. Celkom bolo otestovaných 199 občanov, z toho boli 3 pozitívni.


 

 

Sčítanie obyvateľov - informácie:

súbor na stiahnutie

 


Výsledky testovania zo dňa 30.01.2021:

Celkovo bolo otestovaných 112 občanov, z toho nebol žiadny pozitívny výsledok.

 


Dňa 30. januára 2021 v sobotu v našej obci prebehne testovanie na COVID- 19. Budú sa testovať opäť tri obce- Lipt. Behárovce čas testovania 7: 00 hod -   9: 00 hod

                       Bobrovček  čas testovania        9: 00 hod - 12: 00 hod

                       Pavlova Ves čas testovania      12 :30 hod - 17:30 hod

 

Poprosíme občanov o dodržanie termínov.


 

  T e s t o v a n i e

 

Dňa 23.01. 2021 v sobotu sa v našej obci konalo skríningové testovanie pre obce Pavlova Ves, Bobrovček a Liptovské Beharovce. Celkom bolo otestovaných 196 občanov, z toho nebol žiadny pozitívny výsledok.Touto cestou chcem ešte raz poďakovať testovaciemu tímu, menovite: Veronike Bacúrovej, Bc. Frederike Littvovej, Anne Majerčákovej, Ing. Michaele Tomkovej a hasičom obce Ladislavovi Šplhovi a Marekovi Majerčíkovi.

 


 

 

Vláda schválila predlženie núdzového stavu o ďalších 40 dní a do 24. januára 2021 platí prísny zákaz vychádzania s výnimkami. Z tohto dôvodu  úradné hodiny na obecnom úrade zrušené do 24. januára 2021. V súrnych prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú na webovej stránke obce.

 


 

 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 15. decembra 2020 (utorok) o 16.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 07.12.2020


Návrh

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 30.11.2020 


Návrh

Rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2021 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 30.11.2020


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2020


Výsledky testovania Odberové miesto KD Pavlova Ves

1. kolo  31. 10. 2020 - 1. 11. 2020-  celkový počet testovaných  443 z toho pozitívných 6.  =  1.35%

2  kolo    7.  11, 2020                     - celkový počet testovaných  379 z toho pozitivných 4.   = 1.05%

 

 

Testovanie na COVID-19 - druhá fáza

Odberné miesto: Kultúrny dom Pavlova Ves

Testovanie bude len jeden deň a to 7. novembra 2020, t.j. sobota

Testovanie:

7.11.2020 sobota od 08.00 hod. do 10.00 hod. vyhradené pre obec Lipt. Beharovce

                             od 10.00 hod. do 14.00 hod. vyhradené pre obec Bobrovček

                             od 14.00 hod. do 20.00 hodvyhradené pre obec Pavlova Ves

 

Chceme poprosiť občanov, aby dodržali odporúčané termíny a tým sa vyhli dlhším čakacím dobám.

 

Na testovanie je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo kartičku poistenca (deti od 10 rokov).

 


 

Celoplošné testovanie na COVID-19

 

Odberné miesto Kultúrny dom Pavlova ves

Testovanie:

31.10.2020 sobota od 7.00 hod. do 12.00 hod. vyhradené pre obec Lipt. Beharovce

                                od 13.00 hod. do 21.30 hod vyhradené pre obec Pavlova Ves

01.11.2020 nedeľa  od 7.00 hod. do 12.00 hod. vyhradené pre obec Bobrovček

                                od 13.00 hod. do 21.30 hod pre ostatných, ktorým nevyhovoval  

                                                                             z vážnych dôvodov určený termín

 

Chceme poprosiť občanov, aby dodržali odporúčané termíny a tým sa vyhli dlhším čakacím dobám.

Na testovanie je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo kartičku poistenca (deti od 10 rokov).

Doporučuje sa: pred testovaním hodinu nejesť, nepiť a nefajčiť.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 28. októbra 2020 (streda) o 18.30 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 24.10.2020


 

 

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2020

vyvesené dňa 12.10.2020

 

 

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 30. júla 2020 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 27.07.2020 

 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2020 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.06.2020


Príspevok obce Pavlova Ves k celkovej úspore emisíí skleníkových plynov za rok 2019.

súbor na stiahnutie

 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 06. mája 2020 (streda) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 27.04.2020


 

Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 17.04.2020


 

 

 


 


 

 

 


 

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu na území Slovenskej republiky dávame do pozornosti:

 

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

 

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

 


 

   Koronavírus COVID - 19   Usmernenie

 

     

 


 

VOĽBY 2020

 

Výsledky parlamentných volieb 2020 v našej obci si môžete pozireť kliknutím na nasledujúci odkaz: VÝSLEDKY VOLIEB DO NRSR 2020

 


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 61,61 %.


 

 


 

POSLEDNÝ FAŠIANG 2020

 

Dňa 22. februára (sobota) 2020 sa v našej obci budú konať fašiangy.

Oproti minulým rokom budú fašiangy s malými zmenami. 

 

PROGRAM: 

14:00 - 16:30 - DETSKÝ KARNEVAL, každá maska bude odmenená sladkosťami.

16:30 - 17:00 - Bude  príprava sály pre nasledujúce kultúrne podujatie.

18:00 - POCHOVÁVANIE BASY -divad. ochotníci z Matice slovenskej v LM /vstupné dobrovoľné/

19:00 - FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA /vstup zdarma/, do tanca bude hrať DJ DAJO

22:00 - TOMBOLA

 

Všetkým zúčastneným po kulturnom predstavení bude zdarma podané občerstvenie (domáca šiška, čaj s rumom, chutná praženica s chlebom). Pripravený bude  bufet, kde si občania budú môcť zakúpiť rôzne nápoje.

 

Oproti minulým fašiangom sa pre malý záujem ruší fašiangový pochod obcou v maskách.  

 

Srdečne Vás všetkých pozývame na posledný fašiang do kultúrneho domu. 

 

 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 07. februára 2020 (piatok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 03.02.2020


 

 

Dňa 18.01.2020, v sobotu, o 16:00 hod. divadelníci z Bobrovca odohrajú v KD v Pavlovej Vsi veselohru:  PUKNUTÝ ZVON

vstupné: dospelí 2€, deti 1€

 


  

Dňa 8.januara 2020 / streda / bude firma OZO z našej obce vyvážať plasty, z tohto dôvodu poprosím občanov, aby si vyložili plastové nádoby pred svoje domy.

 


 

  Voľby do NR SR 2020 

 

  zverejnenie elektronickej adresy

  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby

  do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je určená elektronická adresa:

  oupavlovaves@stuffnet.sk

 

    


 

Vážení občania,

toto ročné obdobie je viac ako len sviatkom plných večierkov a rozdávania darčekov. Nech sú vaše Vianoce naplnené skutočnými zázrakmi a pravým významom tohto krásneho času.

Som dnes tu, aby som Vám zaželal príjemné a šťastné Vianoce naplnené radosťou a láskou, ktorú si zaslúžite majte pokojné Vianoce plné splnených prianí a  šťastný Nový rok.

                                                                                        Rudolf Tomko

                                                                                        starosta obce


 

Rozpis verejných obecných zastupiteľstiev na rok 2020: 

súbor na stiahnutie

 


 

Plánované akcie v roku 2020: 

súbor na stiahnutie

 


 

 

 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 04.12.2019


Návrh

VZN 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - doplnok

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 25.11.2019 


Návrh

Rozpočet na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 25.11.2019


 

Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 25.11.2019


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2019


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 23.10.2019


Návrh

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 14.10.2019 


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 14.10.2019


Zámer predaja pozemku - zverejnenie 

Obec Pavlova Ves zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 14.10.2019


 

"Rozlúčka s prázdninami" kultúrno-spoločensko-športové podujatie

 

Dňa 31.augusta 2019 v našej obci ako každoročne sa bude konať rozlúčka s prázdninami

s nasledovným programom:

 13.00 hod.      otvorenie

 13.15 hod.      začiatok detských súťaží detské ihrisko Húšťavka

 15.00 hod.      prezentácia hasičských družstiev

 15.30 hod.      začiatok hasičskej súťaže v požiarnom útoku

 17.00 hod.      vyhodnotenie odovzdanie pohárov a diplomov

 17.15 hod.      volná zábava na detskom ihrisku hudba DJ Dajo

 20.00 hod.      zapálenie obecnej vatry

 20.30 hod.      pokračovanie volnej zábavy

 

Pre deti našej obce čapovaná kofola a domáca klobása zdarma, občania obce dostanu 1ks porciu domácej klobásy zdarma. Pre všetkých je pripravený bufet s občerstvením.


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 26. augusta 2019 (pondelok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 21.08.2019


 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 23. mája 2019 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 20.05.2019


 

Dňa 10. marca 2019 t.j. nedeľa o 17:00 hod

v sále kulturneho domu odohrá

Matičná divadelná ochotnícka scéna Liptovský Mikuláš 

ľudovú veselohru zo starých čias:

 

AKO V PAVLOVEJ VSI ŽUPANA VITALI.

 

Ženy našej obce  k príležitosti sviatku MDŽ vstup zdarma

dospelí vstup: 2€

deti vstup: 1€

 V cene vstupenky počas prestávky bude zdarma podané občerstvenie.

 


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

Zverejnenie elektronickej adresy

Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Pavlova Ves a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je určená elektronická adresa:

oupavlovaves@stuffnet.sk 

 

Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Informácie pre voliča

Rozhodnutie


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 

Kandidáti na prezidenta SR 2019

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Pavlova Ves v zastúpení starostom obce Rudolfom Tomkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlova Ves je 22,03 %.


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 28. februára 2019 (štvrtok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 25.02.2019


Obecný úrad v spolupráci s DHZO a športovým klubom EDEN Pavlova Ves Vás pozývajú dňa 23. februára 2019 o 14 00 hod na fašiangový pochod v maskách po našej obci.Po skončení pochodu budú fašiangy pokračovať pri muzike v kulturnom dome. Týmto ešte raz srdečne pozývam všetkých občanov , deti a mládež na posledný fašiang.


Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Pavlova Ves v zmysle zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25, ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Pavlova Ves. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 150 eur mesačne.Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 07. decembra 2018 (piatok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 03.12.2018


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 01. decembra 2018 (sobota) o 16.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 26.11.2018


Návrh 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, doplnok VZN č. 2/2015

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 14.11.2018


 

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

zo dňa 10.11.2018 v Pavlovej Vsi

 

Výsledky voľby starostu obce: 

  Meno a priezvisko  Politický subjekt Počet platných hlasov Počet platných hlasov v % Kandidát
1.  Rudolf Tomko SMER-SD 101 66,88% zvolený
2.  Jaroslav Rády NEKA 50 33,11%  

 

Výsledky voľby do obecného zastupiteľstva: 

  Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov Kandidát
 1.  Bartolomej Valo NEKA 105 zvolený
 2.  Juraj Kelušák Národná koalícia 86 zvolený
 3.  Drahomír Vallo Národná koalícia 83 zvolený
 4.  Jaroslav Rády NEKA 73 zvolený
 5.  Lenka Majerčáková Národná koalícia 61 zvolená
6. Miroslav Majerčák SMER-SD 54  
7. Ladislav Šplha SMER-SD 53  
8. Marek Majerčík SMER-SD 36  

 


 

Projekt obce:

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

                             


                                                                                                                      

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018

 

 

ZOZNAM ZEREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

ZOZNAM ZEREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi

súbor na stiahnutie

 

Informácie pre voliča 

súbor na stiahnutie  

 

O Z N Á M E N I E   o spôsobe, o mieste a o termínoch podávania kandidátnych listín 

súbor na stiahnutie

 

O Z N Á M E N I E   o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

súbor na stiahnutie

 

O Z N Á M E N I E    o určení počtu poslancov

súbor na stiahnutie

 

O Z N Á M E N I E    o počte obyvateľov obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2018 (sobota) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 17.09.2018


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.09.2018


 

Dňa 1. septembra 2018 t.j. sobota o 14:00 hod sa na detskom ihrisku Húšťavka uskutoční detské športové popoludnie pre deti v rámci ukončenia letných prázdnin. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, po ktorých budú odmenené sladkosťami. Pre každé dieťa  a občana našej obce bude podané zdarma občerstvenie - domáca klobása  a čapovaná kofola. Po skončení detského programu a súťaží bude pre deti pokračovať voľná zábava. Večer bude pokračovať zábava pre dospolých, pripravený bude bufet s občerstvením. Týmto srdečne pozývam deti a občanov, aby si prišli spríjemniť posledný prázdninový víkend a dobre sa zabavili.

zverejnené dňa 24. 08. 2018


Náš kultúrny dom v súčasnej dobe prechádza veľkou rekonštrukciou - elektroinštalácie, kúrenia, vybudovaná bude nová kotolňa s komínom, zateplenie obvodového plášťa, povalových priestorov, oprava schodov, balkóna, s následným prestrešením a vybudovaním plošiny pre imobilných,výmena ešte pôvodných okien a dvier a  taktiež bude zrenovované sociálne zariadenie. Bude natretá fasáda kultúrneho domu a aj ďalšíe stavebné práce, ktoré od jeho postavenia z pätdesiatych rokov neboli realizované. Celková inestícia je v hodnote 400 000 €. Práce by mali byť podľa harmonogramu ukončené do 31.decembra 2018. Stránkové hodiny obecného úradu ostávajú aj počas rekonštrukcie KD  nezmenené./ Foto z rekonštrukcie KD nájdete na lište, O obci -fotogaleria/

zverejnené dňa 03. 08. 2018


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2018 (piatok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...


Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2018


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2018

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 21.05.2018


V poslednom období sa šírí množstvo informácií, že v obci sa ide stavať spalovňa plastov-odborný názov je nie spalovňa ,ale -Zariadenie na likvidáciu plastového odpadu inovatívnou technológiou.

Chcel by som týmto upokojiť všetkých, ktorí majú obavy, že v obci Pavlova Ves má byť-zariadenie na likvidáciu plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou. Bolo to zverejnené dňa 21.3.2018 na informačnom portály MŽP SR , avšak momentálne v našej obci sa nič stavať nejde. Včera som tiež prehodnotil celú záležitosť priamo s pánom Štefanom Matulánim. Preto všetky ďalšie informácie a správy o výstavbe spaľovne sú nepodstatné.
Rudolf Tomko - starosta obce

zvrejnené dňa 10.4.2018


Dňa 31.marca 2018 t.j. v sobotu o 9. 00 hod v sále KD sa uskutoční Veľkonočný stolnotenisový turnaj obce Pavlova Ves. O občerstvenie pre súťažiacich bude postarané. Ešte raz srdečne pozývam občanov a mládež ,ktorí si chcú cez Veľkú noc zašportovať.


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2018 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...


 

Plánované OZ,  ktoré sa malo konať 27. februára 2018 sa prekladá na marec 2018 presný termín bude v dostatočne oznámený


 

Obec Pavlova Ves pripravuje Posledný fašiang na deň 10. februára 2018  (sobota). Predpokladaný fašiangový pochod v maskách začne od KD o 14.00 hod.

 

Podrobnosti  o fašiangoch 2017 budú dané na stránku v najkratšom čase.

 


Dňa 14.januára 2018  t.j. nedeľa o 15 hod  odohrajú v našej obci v Kultúrnom dome ,Bobroveckí ochotníci  divadelné predstavenie hry Božena Slančíková,Timrava    Páva -

vstupné - 2€ dospelí

              - 1€ deti

v cene vstupného je malé občerstvenie.

 


 

Dňa 16.decembra 2017 o 16 00 hod v zasadačke OU bude vianočné posedenie seniorov s poslancami a zamestnancami úradu pri vianočnej kapustnici

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na hojnú účasť.

 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 2017 (piatok) o 17.00 h.

čítaj ďalej ...

 


Návrh

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2017

 


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2018

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 20.11.2017

 


foto

V obci v mesiaci september 2017 bola zrealizovaná výmena autobusovej zastávky, na zastávku poskytol ŹSK  dotáciu 1450€ zbytok bol dofinancovaný z vlastných fin. zdrojov obce / 800 € /.


 

!!! ZMENA !!!

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 29. septembra 2017

sa posúva z 18:00 h. na 19:00 h.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2017 (piatok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...


Návrh 

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


Dňa 19. augusta 2017, t. j. v sobotu sa uskutoční kultúrno - športové podujatie spojené s hasičskou súťažou o pohár starostu obce na miestnom detskom ihrisku Húšťavka.

Začiatok športového odpoludnia je so začiatkom o 13.30 hod. detskými športovými súťažiami.

Po ukončení detských súťaží  o 15.30 hod. začína hasičská súťaž.

Po ukončení hasičskej súťaže bude pokračovať voľná zábava.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2017 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

 


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2017

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 03.07.2017


 

Dňa 14.6.2017 o18.00 hod. bude v zasadačke OU verejné prerokovanie

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu v obci Pavlova Ves

týmto pozývam občanov na prerokovanie.

 


Zverejnenie oznámenia 10.6.2017

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves - Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 29.05.2017

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2016

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.05.2017


Zverejnenie oznámenia o zámere - Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 10.04.2017


Veľkonočný stolnotenisový turnaj

 

Dňa 15. apríla 2017 v sobotu o 9.00 hod v sále kultúrneho domu sa uskutoční

 Veľkonočný stolnotenisový turnaj 

Záujemci sa môžu prihlásiť priamo  na mieste v deň turnaja do 9.00 hod. 

zverejnené dňa 11. 04. 2017

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční

dňa 15. marca 2017/ streda / o 18.00 hod

zverejnené dňa 13. 03. 2017

 


 

 

Oznam

Obec Pavlova Ves pripravuje Posledný fašiang na deň 25. februára 2017  (sobota). Predpokladaný fašiangový pochod v maskách začne od KD o 15.00 hod.

Podrobnosti  o fašiangoch 2017 budú dané na stránku v najkratšom čase.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 03. februára 2017 (piatok) o 18.00 h.

 

čítaj ďalej ...


 

Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2017

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 11.01.2017

 


 

PLÁNOVANÉ AKCIE V ROKU 2017

súbor na stiahnutie

 


 

Dňa 8. januára 2017 (nedeľa) o 16. hod. odohrajú bobroveckí ochotníci v kultúrnom dome Pavlova Ves divadelné predstavenie Ferka Urbánka "Strídža spod hája"

Vstupné: dospelí 2€, deti 1€,

 v cene vstupenky bude malé občerstvenie.


 

Dňa 17. decembra 2016 o 15. hod. v zasadačke obecného úradu

"VIANOČNÁ KAPUSTNICA"

Pozývam všetkých seniorov našej obce.

O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.

Tešíme sa na hojnú účasť.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2016 (sobota) o 18.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


 

Návrh

Rozpočet na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 09.11.2016


 

Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 09.11.2016


 

 

Návrh 

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 12.09.2016

 


 

Dňa 28. augusta 2016 sa uskutoční na ihrisku Húšťavka

kultúrno - športové popoludnie  a hasičská súťaž o pohár starostu obce.

 

Začiatok športového popoludnia pre deti je o 13.30 hod.

a požiarna súťaž začína o 15.30 hod.

Po skončení požiarnej súťaže bude voľná disco zábava,

večer o 19.00 hod. bude zapálená obecná vatra.

 

O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.

 


Návrh 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 22.06.2016

 


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2016

 

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 22.06.2016


 

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2015

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 11.05.2016


Dňa 26.3.2016 o 9:00 hod sa uskutoční

VEĽKONOČNÝ STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE PAVLOVA VES.

Touto cestou Vás všetkých srdečne pozývame.

 


 

 

Dňa 14.2.2016 o 15:00 hod divadelný súbor z Bobrovca odohrá v kultúrnom dome Pavlova Ves veselohru od Ferka Urbánka STRAŠIDLO.

Cez prestávku bude podané zdarma malé občerstvenie.

Vstupné dospelí 1.50€ a deti 0.50 €

Srdečne Vás pozývam na nedeľné divadelné predstavenie

 


 

 


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 29.01.2016

 


 

Rozpis verejných obecných zastupiteľstiev na rok 2016


 

Plánované akcie v roku 2016

 


 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2016 


 

 

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves 


Rozpočtové opatrenia č. 1/2015 - návrh


Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce


Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017, 2018 


 

 

 

Dňa 5. septembra 2015 sa v našej obci na detskom ihrisku Húšťavka uskutoční kultúrno- športový deň spojený s hasičskou súťažou s nasledovným programom:

13 00 hod- otvorenie,detské sútaže

15 00 hod - podanie občerstvenia pre deti a občanov / kapustnice /

15 15 hod - prezentácia súťažných družstiev

15 30 hod - začiatok hasičskej súťaže

17 00 hod - vyhodnotenie súťaže, odovzdanie pohárov

17 15 hod -  podanie občerstvenia hasičským družstvám

18 45 hod - zapálenie obecnej vatry

19 00  hod - disco zábava / DJ Dajo / vstup zdarma

poznámka: deťom bude podaná kapustnica a kofola zdarma,občanom našej obce kapustnica zdarma.

Pre všetkých je pripravený stánok s občerstvením / alkoholické a nealkoholické nápoje /

V prípade nepriaznivého počasia sa detské súťaže a disco zábava presunú do sály kult. domu. 

Touto cestou ešte raz Vás všetkých srdečne pozývam na toto kultúrno - športové popoludnie a zároveň prídte povzbudiť naše hasičské družstvo pri súťaži.                                                                                                                          

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia