OZNAMY


 


Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 07. decembra 2018 (piatok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 03.12.2018


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 01. decembra 2018 (sobota) o 16.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 26.11.2018


Návrh 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, doplnok VZN č. 2/2015

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 14.11.2018


 

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

zo dňa 10.11.2018 v Pavlovej Vsi

 

Výsledky voľby starostu obce: 

  Meno a priezvisko  Politický subjekt Počet platných hlasov Počet platných hlasov v % Kandidát
1.  Rudolf Tomko SMER-SD 101 66,88% zvolený
2.  Jaroslav Rády NEKA 50 33,11%  

 

Výsledky voľby do obecného zastupiteľstva: 

  Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov Kandidát
 1.  Bartolomej Valo NEKA 105 zvolený
 2.  Juraj Kelušák Národná koalícia 86 zvolený
 3.  Drahomír Vallo Národná koalícia 83 zvolený
 4.  Jaroslav Rády NEKA 73 zvolený
 5.  Lenka Majerčáková Národná koalícia 61 zvolená
6. Miroslav Majerčák SMER-SD 54  
7. Ladislav Šplha SMER-SD 53  
8. Marek Majerčík SMER-SD 36  

 


 

Projekt obce:

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 


 

O z n a m 

                                                                                                                                                                Od 1.októbra 2018 /pondelok/ do 8.októbra /pondelok/ z dôvodu prerábky elektroinštalácie na obecnom úrade nebudú úradné hodiny pre občanou. V prípade nutnosti sa môžete obrátiť na starostu obce osobne alebo telefonicky 0911 346 564. Úradné hodiny budú od 10.10.2018 t.j. od stredy. Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                                                                          

 


Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018

 

 

ZOZNAM ZEREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

ZOZNAM ZEREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi

súbor na stiahnutie

 

Informácie pre voliča 

súbor na stiahnutie  

 

O Z N Á M E N I E   o spôsobe, o mieste a o termínoch podávania kandidátnych listín 

súbor na stiahnutie

 

O Z N Á M E N I E   o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

súbor na stiahnutie

 

O Z N Á M E N I E    o určení počtu poslancov

súbor na stiahnutie

 

O Z N Á M E N I E    o počte obyvateľov obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2018 (sobota) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 17.09.2018


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.09.2018


 

Dňa 1. septembra 2018 t.j. sobota o 14:00 hod sa na detskom ihrisku Húšťavka uskutoční detské športové popoludnie pre deti v rámci ukončenia letných prázdnin. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, po ktorých budú odmenené sladkosťami. Pre každé dieťa  a občana našej obce bude podané zdarma občerstvenie - domáca klobása  a čapovaná kofola. Po skončení detského programu a súťaží bude pre deti pokračovať voľná zábava. Večer bude pokračovať zábava pre dospolých, pripravený bude bufet s občerstvením. Týmto srdečne pozývam deti a občanov, aby si prišli spríjemniť posledný prázdninový víkend a dobre sa zabavili.

zverejnené dňa 24. 08. 2018


Náš kultúrny dom v súčasnej dobe prechádza veľkou rekonštrukciou - elektroinštalácie, kúrenia, vybudovaná bude nová kotolňa s komínom, zateplenie obvodového plášťa, povalových priestorov, oprava schodov, balkóna, s následným prestrešením a vybudovaním plošiny pre imobilných,výmena ešte pôvodných okien a dvier a  taktiež bude zrenovované sociálne zariadenie. Bude natretá fasáda kultúrneho domu a aj ďalšíe stavebné práce, ktoré od jeho postavenia z pätdesiatych rokov neboli realizované. Celková inestícia je v hodnote 400 000 €. Práce by mali byť podľa harmonogramu ukončené do 31.decembra 2018. Stránkové hodiny obecného úradu ostávajú aj počas rekonštrukcie KD  nezmenené./ Foto z rekonštrukcie KD nájdete na lište, O obci -fotogaleria/

zverejnené dňa 03. 08. 2018


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2018 (piatok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...


Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2018


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2018

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 21.05.2018


V poslednom období sa šírí množstvo informácií, že v obci sa ide stavať spalovňa plastov-odborný názov je nie spalovňa ,ale -Zariadenie na likvidáciu plastového odpadu inovatívnou technológiou.

Chcel by som týmto upokojiť všetkých, ktorí majú obavy, že v obci Pavlova Ves má byť-zariadenie na likvidáciu plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou. Bolo to zverejnené dňa 21.3.2018 na informačnom portály MŽP SR , avšak momentálne v našej obci sa nič stavať nejde. Včera som tiež prehodnotil celú záležitosť priamo s pánom Štefanom Matulánim. Preto všetky ďalšie informácie a správy o výstavbe spaľovne sú nepodstatné.
Rudolf Tomko - starosta obce

zvrejnené dňa 10.4.2018


Dňa 31.marca 2018 t.j. v sobotu o 9. 00 hod v sále KD sa uskutoční Veľkonočný stolnotenisový turnaj obce Pavlova Ves. O občerstvenie pre súťažiacich bude postarané. Ešte raz srdečne pozývam občanov a mládež ,ktorí si chcú cez Veľkú noc zašportovať.


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2018 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...


 

Plánované OZ,  ktoré sa malo konať 27. februára 2018 sa prekladá na marec 2018 presný termín bude v dostatočne oznámený


 

Obec Pavlova Ves pripravuje Posledný fašiang na deň 10. februára 2018  (sobota). Predpokladaný fašiangový pochod v maskách začne od KD o 14.00 hod.

 

Podrobnosti  o fašiangoch 2017 budú dané na stránku v najkratšom čase.

 


Dňa 14.januára 2018  t.j. nedeľa o 15 hod  odohrajú v našej obci v Kultúrnom dome ,Bobroveckí ochotníci  divadelné predstavenie hry Božena Slančíková,Timrava    Páva -

vstupné - 2€ dospelí

              - 1€ deti

v cene vstupného je malé občerstvenie.

 


 

Dňa 16.decembra 2017 o 16 00 hod v zasadačke OU bude vianočné posedenie seniorov s poslancami a zamestnancami úradu pri vianočnej kapustnici

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na hojnú účasť.

 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 2017 (piatok) o 17.00 h.

čítaj ďalej ...

 


Návrh

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2017

 


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2018

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 20.11.2017

 


foto

V obci v mesiaci september 2017 bola zrealizovaná výmena autobusovej zastávky, na zastávku poskytol ŹSK  dotáciu 1450€ zbytok bol dofinancovaný z vlastných fin. zdrojov obce / 800 € /.


 

!!! ZMENA !!!

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 29. septembra 2017

sa posúva z 18:00 h. na 19:00 h.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2017 (piatok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...


Návrh 

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


Dňa 19. augusta 2017, t. j. v sobotu sa uskutoční kultúrno - športové podujatie spojené s hasičskou súťažou o pohár starostu obce na miestnom detskom ihrisku Húšťavka.

Začiatok športového odpoludnia je so začiatkom o 13.30 hod. detskými športovými súťažiami.

Po ukončení detských súťaží  o 15.30 hod. začína hasičská súťaž.

Po ukončení hasičskej súťaže bude pokračovať voľná zábava.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2017 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

 


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2017

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 03.07.2017


 

Dňa 14.6.2017 o18.00 hod. bude v zasadačke OU verejné prerokovanie

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu v obci Pavlova Ves

týmto pozývam občanov na prerokovanie.

 


Zverejnenie oznámenia 10.6.2017

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves - Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 29.05.2017

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2016

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.05.2017


Zverejnenie oznámenia o zámere - Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 10.04.2017


Veľkonočný stolnotenisový turnaj

 

Dňa 15. apríla 2017 v sobotu o 9.00 hod v sále kultúrneho domu sa uskutoční

 Veľkonočný stolnotenisový turnaj 

Záujemci sa môžu prihlásiť priamo  na mieste v deň turnaja do 9.00 hod. 

zverejnené dňa 11. 04. 2017

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční

dňa 15. marca 2017/ streda / o 18.00 hod

zverejnené dňa 13. 03. 2017

 


 

 

Oznam

Obec Pavlova Ves pripravuje Posledný fašiang na deň 25. februára 2017  (sobota). Predpokladaný fašiangový pochod v maskách začne od KD o 15.00 hod.

Podrobnosti  o fašiangoch 2017 budú dané na stránku v najkratšom čase.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 03. februára 2017 (piatok) o 18.00 h.

 

čítaj ďalej ...


 

Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2017

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 11.01.2017

 


 

PLÁNOVANÉ AKCIE V ROKU 2017

súbor na stiahnutie

 


 

Dňa 8. januára 2017 (nedeľa) o 16. hod. odohrajú bobroveckí ochotníci v kultúrnom dome Pavlova Ves divadelné predstavenie Ferka Urbánka "Strídža spod hája"

Vstupné: dospelí 2€, deti 1€,

 v cene vstupenky bude malé občerstvenie.


 

Dňa 17. decembra 2016 o 15. hod. v zasadačke obecného úradu

"VIANOČNÁ KAPUSTNICA"

Pozývam všetkých seniorov našej obce.

O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.

Tešíme sa na hojnú účasť.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2016 (sobota) o 18.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


 

Návrh

Rozpočet na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 09.11.2016


 

Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 09.11.2016


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2016 (piatok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


 

Návrh 

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 12.09.2016

 


 

Dňa 28. augusta 2016 sa uskutoční na ihrisku Húšťavka

kultúrno - športové popoludnie  a hasičská súťaž o pohár starostu obce.

 

Začiatok športového popoludnia pre deti je o 13.30 hod.

a požiarna súťaž začína o 15.30 hod.

Po skončení požiarnej súťaže bude voľná disco zábava,

večer o 19.00 hod. bude zapálená obecná vatra.

 

O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 8. júla 2016 (piatok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...


Návrh 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 22.06.2016

 


 

Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2016

 

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 22.06.2016


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2016 (piatok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...


 

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2015

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 11.05.2016


 

Riaditeľstvo Základnej školy Bobrovec oznamuje, že 

zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch:

7. apríla 2016 (štvrtok) - od 14:00 do 18:00

8. apríla 2016 (štvrtok) - od 14:00 do 17:00

v budove ZŠ - pavilón A 

Zápis je určneý pre deti narodené od 1.9.2009 do 31.8.2010. Na zápis je potrebné s dieťaťom priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a 25€ na zakúpenie školských potrieb pre prváka.

http://zsbobrovec490.edupage.org/

 


 

Dňa 26.3.2016 o 9:00 hod sa uskutoční

VEĽKONOČNÝ STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE PAVLOVA VES.

Touto cestou Vás všetkých srdečne pozývame.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2016 (štvrtok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...


 

 

Dňa 14.2.2016 o 15:00 hod divadelný súbor z Bobrovca odohrá v kultúrnom dome Pavlova Ves veselohru od Ferka Urbánka STRAŠIDLO.

Cez prestávku bude podané zdarma malé občerstvenie.

Vstupné dospelí 1.50€ a deti 0.50 €

Srdečne Vás pozývam na nedeľné divadelné predstavenie

 


 

 


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 29.01.2016

 


 

Rozpis verejných obecných zastupiteľstiev na rok 2016


 

Plánované akcie v roku 2016

 


Dňa 31.12.2015 na Silvestra zhruba 15 minút po polnoci pozývam občanov pred kultúrný dom na rozlúčenie sa s rokom 2015 a spoločne privítame s pohárikom vareného vínka a šampanským nový rok 2016.


 

Dňa 12.12.2015 t.j. sobota o 16tej hodine v zasadačke obecného úradu bude vianočné posedenie seniorov a poslancov obce pri vianočnej kapustnici. Touto cestou Vás všetkých srdečne pozývam. 

Rudolf Tomko

starosta obce


Plánované obecné zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať dňa 11.12.2015 sa ruší. 


Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2016 


Zmena - Obecné zastupiteľstvo dňa 27.11.2015 začína o 19.00 hod.


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 27.11.2015


Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves 


Rozpočtové opatrenia č. 1/2015 - návrh


Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce


Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017, 2018 


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 25.09.2015  


Dňa 14.9.2015 t.j. pondelok sa v našej obci bude vyvážať TKO.


Dňa 12.9.2015 t.j. sobota o 17:00 hod. pred KD bude MVDr. Majer očkovať psov proti besnote. Jedna vakcína stojí 5 €. Všetci majitelia psov sú povinní dať zaočkovať svojich psov.


Dňa 5. septembra 2015 sa v našej obci na detskom ihrisku Húšťavka uskutoční kultúrno- športový deň spojený s hasičskou súťažou s nasledovným programom:

13 00 hod- otvorenie,detské sútaže

15 00 hod - podanie občerstvenia pre deti a občanov / kapustnice /

15 15 hod - prezentácia súťažných družstiev

15 30 hod - začiatok hasičskej súťaže

17 00 hod - vyhodnotenie súťaže, odovzdanie pohárov

17 15 hod -  podanie občerstvenia hasičským družstvám

18 45 hod - zapálenie obecnej vatry

19 00  hod - disco zábava / DJ Dajo / vstup zdarma

poznámka: deťom bude podaná kapustnica a kofola zdarma,občanom našej obce kapustnica zdarma.

Pre všetkých je pripravený stánok s občerstvením / alkoholické a nealkoholické nápoje /

V prípade nepriaznivého počasia sa detské súťaže a disco zábava presunú do sály kult. domu. 

Touto cestou ešte raz Vás všetkých srdečne pozývam na toto kultúrno - športové popoludnie a zároveň prídte povzbudiť naše hasičské družstvo pri súťaži.                                                                                                                          

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia