O z n a m y

 

foto

V obci v mesiaci september 2017 bola zrealizovaná výmena autobusovej zastávky, na zastávku poskytol ŹSK  dotáciu 1450€ zbytok bol dofinancovaný z vlastných fin. zdrojov obce / 800 € /.


 

ZMENA

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 29. septembra 2017 sa posúva z 18:00 h. na 19:00 h.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2017 (piatok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...


Návrh 

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


Dňa 19. augusta 2017, t. j. v sobotu sa uskutoční kultúrno - športové podujatie spojené s hasičskou súťažou o pohár starostu obce na miestnom detskom ihrisku Húšťavka.

Začiatok športového odpoludnia je so začiatkom o 13.30 hod. detskými športovými súťažiami.

Po ukončení detských súťaží  o 15.30 hod. začína hasičská súťaž.

Po ukončení hasičskej súťaže bude pokračovať voľná zábava.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2017 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

 


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2017

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 03.07.2017


 

Dňa 14.6.2017 o18.00 hod. bude v zasadačke OU verejné prerokovanie

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu v obci Pavlova Ves

týmto pozývam občanov na prerokovanie.

 


Zverejnenie oznámenia 10.6.2017

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves - Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 29.05.2017

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2016

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.05.2017


Zverejnenie oznámenia o zámere - Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 10.04.2017


Veľkonočný stolnotenisový turnaj

 

Dňa 15. apríla 2017 v sobotu o 9.00 hod v sále kultúrneho domu sa uskutoční

 Veľkonočný stolnotenisový turnaj 

Záujemci sa môžu prihlásiť priamo  na mieste v deň turnaja do 9.00 hod. 

zverejnené dňa 11. 04. 2017

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční

dňa 15. marca 2017/ streda / o 18.00 hod

zverejnené dňa 13. 03. 2017

 


 

 

Oznam

Obec Pavlova Ves pripravuje Posledný fašiang na deň 25. februára 2017  (sobota). Predpokladaný fašiangový pochod v maskách začne od KD o 15.00 hod.

Podrobnosti  o fašiangoch 2017 budú dané na stránku v najkratšom čase.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 03. februára 2017 (piatok) o 18.00 h.

 

čítaj ďalej ...


 

Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2017

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 11.01.2017

 


 

PLÁNOVANÉ AKCIE V ROKU 2017

súbor na stiahnutie

 


 

Dňa 8. januára 2017 (nedeľa) o 16. hod. odohrajú bobroveckí ochotníci v kultúrnom dome Pavlova Ves divadelné predstavenie Ferka Urbánka "Strídža spod hája"

Vstupné: dospelí 2€, deti 1€,

 v cene vstupenky bude malé občerstvenie.


 

Dňa 17. decembra 2016 o 15. hod. v zasadačke obecného úradu

"VIANOČNÁ KAPUSTNICA"

Pozývam všetkých seniorov našej obce.

O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.

Tešíme sa na hojnú účasť.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2016 (sobota) o 18.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


 

Návrh

Rozpočet na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 09.11.2016


 

Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 09.11.2016


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2016 (piatok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...

 


 

Návrh 

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 12.09.2016

 


 

Dňa 28. augusta 2016 sa uskutoční na ihrisku Húšťavka

kultúrno - športové popoludnie  a hasičská súťaž o pohár starostu obce.

 

Začiatok športového popoludnia pre deti je o 13.30 hod.

a požiarna súťaž začína o 15.30 hod.

Po skončení požiarnej súťaže bude voľná disco zábava,

večer o 19.00 hod. bude zapálená obecná vatra.

 

O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 8. júla 2016 (piatok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...


Návrh 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 22.06.2016

 


 

Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2016

 

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 22.06.2016


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2016 (piatok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...


 

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2015

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 11.05.2016


 

Riaditeľstvo Základnej školy Bobrovec oznamuje, že 

zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch:

7. apríla 2016 (štvrtok) - od 14:00 do 18:00

8. apríla 2016 (štvrtok) - od 14:00 do 17:00

v budove ZŠ - pavilón A 

Zápis je určneý pre deti narodené od 1.9.2009 do 31.8.2010. Na zápis je potrebné s dieťaťom priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a 25€ na zakúpenie školských potrieb pre prváka.

http://zsbobrovec490.edupage.org/

 


 

Dňa 26.3.2016 o 9:00 hod sa uskutoční

VEĽKONOČNÝ STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE PAVLOVA VES.

Touto cestou Vás všetkých srdečne pozývame.

 


 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2016 (štvrtok) o 19.00 h.

 

čítaj ďalej ...


 

 

Dňa 14.2.2016 o 15:00 hod divadelný súbor z Bobrovca odohrá v kultúrnom dome Pavlova Ves veselohru od Ferka Urbánka STRAŠIDLO.

Cez prestávku bude podané zdarma malé občerstvenie.

Vstupné dospelí 1.50€ a deti 0.50 €

Srdečne Vás pozývam na nedeľné divadelné predstavenie

 


 

 


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 29.01.2016

 


 

Rozpis verejných obecných zastupiteľstiev na rok 2016


 

Plánované akcie v roku 2016

 


Dňa 31.12.2015 na Silvestra zhruba 15 minút po polnoci pozývam občanov pred kultúrný dom na rozlúčenie sa s rokom 2015 a spoločne privítame s pohárikom vareného vínka a šampanským nový rok 2016.


 

Dňa 12.12.2015 t.j. sobota o 16tej hodine v zasadačke obecného úradu bude vianočné posedenie seniorov a poslancov obce pri vianočnej kapustnici. Touto cestou Vás všetkých srdečne pozývam. 

Rudolf Tomko

starosta obce


Plánované obecné zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať dňa 11.12.2015 sa ruší. 


Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2016 


Zmena - Obecné zastupiteľstvo dňa 27.11.2015 začína o 19.00 hod.


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 27.11.2015


Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves 


Rozpočtové opatrenia č. 1/2015 - návrh


Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce


Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017, 2018 


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 25.09.2015  


Dňa 14.9.2015 t.j. pondelok sa v našej obci bude vyvážať TKO.


Dňa 12.9.2015 t.j. sobota o 17:00 hod. pred KD bude MVDr. Majer očkovať psov proti besnote. Jedna vakcína stojí 5 €. Všetci majitelia psov sú povinní dať zaočkovať svojich psov.


Dňa 5. septembra 2015 sa v našej obci na detskom ihrisku Húšťavka uskutoční kultúrno- športový deň spojený s hasičskou súťažou s nasledovným programom:

13 00 hod- otvorenie,detské sútaže

15 00 hod - podanie občerstvenia pre deti a občanov / kapustnice /

15 15 hod - prezentácia súťažných družstiev

15 30 hod - začiatok hasičskej súťaže

17 00 hod - vyhodnotenie súťaže, odovzdanie pohárov

17 15 hod -  podanie občerstvenia hasičským družstvám

18 45 hod - zapálenie obecnej vatry

19 00  hod - disco zábava / DJ Dajo / vstup zdarma

poznámka: deťom bude podaná kapustnica a kofola zdarma,občanom našej obce kapustnica zdarma.

Pre všetkých je pripravený stánok s občerstvením / alkoholické a nealkoholické nápoje /

V prípade nepriaznivého počasia sa detské súťaže a disco zábava presunú do sály kult. domu. 

Touto cestou ešte raz Vás všetkých srdečne pozývam na toto kultúrno - športové popoludnie a zároveň prídte povzbudiť naše hasičské družstvo pri súťaži.                                                                                                                          

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia