Všeobené záväzné nariadenia obce Pavlova Ves

Rok 2016

VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 

súbor na stiahnutie

 

 

Rok 2015

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves

                                                                                                                                súbor na stiahnutie

VZN č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

                                                                                                                                súbor na stiahnutie

 

 

Rok 2014

VZN č. 1/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Pavlova Ves 

 

 

Rok 2012

VZN č. 1/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia