Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi

Obecné zastupiteľstvo Pavlova Ves na základe ustanovenia § 11, ods. 4, písm. k) v nadväznosti na ustanovenie § 12, ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi 

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia