Starosta obce Pavlova Ves

 

 

   Rudolf Tomko

 

   zvolený do funkcie:

   27. novembra 2010 na volebné obdobie 2010- 2014

   15. novembra 2014 na volebné obdobie 2014- 2018

   10. novembra  2018 na volebné obdobie 2018 - 2022

 

 

 

 

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 

Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:



Zavrieť bez prihlásenia