Symboly obce

Erb obce

V modrom štíte striebrobradý rytier v striebornom brnení, pravou nohou stojaci na krku zeleného, pod ním položeného ohliadajúceho sa zvinutého draka, do ktorého papule vráža botku v pravici držanej striebornej kopije so zástavou s červeným heroldským krížom na striebornom trojjazykovom liste, v ľavici s mandľovitým štítom so znamením ako na zástave.

 

priloha

 

Vlajka obce 

priloha

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia