Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejnenia
201805 Mandátna zmluva (2.2 MB) Obec Pavlova Ves flexiOn s.r.o. Brastislava 4500,00 11.07.2018 11.07.2018
201804 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov (5.01 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš - 4.06.2018 4.06.2018
201803 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.37 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00 18.05.2018 18.05.2018
201802 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (7.75 MB) Obec Pavlova Ves Ministerstvo životného prostredia SR 380 171,97 eur 25.04.2018 27.04.2018
201801 Dodatok č. 1 k zmluve o správe a odbornom výkone prevádzky (585 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 eur bez DPH ročne 16.04.2018 16.04.2018
201706 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.29 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur bez DPH m 4.12.2017 4.12.2017
201705 Zmluva o dielo - harmonogram (209 kB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. príloha ku zmluve 11.10.2017 12.10.2017
201705 Zmluva o dielo - krycí list rozpočtu (9.43 MB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. príloha ku zmluve 11.10.2017 12.10.2017
201705 Zmluva o dielo (6.56 MB) Obec Pavlova Ves BauTop s.r.o. 323 210,19 eur bez D 11.10.2017 12.10.2017
201704 Zmluva o poskytnutí dotácie (2.49 MB) Obec Pavlova Ves Žilinský samosprávny kraj 1450 eur 2.08.2017 9.08.2017
201703 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO (1.88 MB) Obec Pavlova Ves DPO SR Bratislava 1400 eur 31.05.2017 31.05.2017
201702 Kúpna zmluva (229 kB) Obec Pavlova Ves Bartolomej Valo a Mária Valová 35,51 eur 10.04.2017 12.04.2017
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (301 kB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. - 3.02.2017 8.02.2017
8 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhr. nákl. dopr. služieb (400 kB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur mesačne b 28.12.2016 2.01.2017
7 Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo (90 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 27.12.2016 28.12.2016
6 Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu (265 kB) Obec Pavlova Ves MaM plus, s.r.o. 1350 eur bez DPH 29.11.2016 2.12.2016
5 Zmluva o elektronickej komunikácii (719 kB) Obec Pavlova Ves Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. - 5.09.2016 7.09.2016
4 Zmluva č. Z07082015028 (1.44 MB) Obec Pavlova Ves ENVI - PAK, a.s. - 20.04.2016 22.04.2016
3 Zmluva č.76436 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (1.36 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700 eur 15.04.2016 15.04.2016
2 Komisionárska zmluva (3.2 MB) Obec Pavlova Ves Le cheque dejeuner s.r.o. - 22.03.2016 24.03.2016
1 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania (2.54 MB) Obec Pavlova Ves VO SK, a.s. 2400 eur 8.02.2016 23.02.2016
12 Zmluva o zabezpečení triedeného zberu odpadov (386 kB) Obec Pavlova Ves Ľupčianka s.r.o. 3€/1 100 l nádoba 18.12.2015 23.02.2016
11 Zmluva o preprave osôb (1.75 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 + DPH 28.12.2015 28.12.2015
9 Zmluva o pripojení k IS (698 kB) Obec Pavlova Ves DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) bezodplatne 16.12.2015 18.12.2015
10 Dohoda č.91/§52a/2015/ŠR (7.15 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 0,00 26.11.2015 30.11.2015
8 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva (1.09 MB) Obec Pavlova Ves TOPSET SOLUTIONS s.r.o Stupava 120.00 eur rok 2015, 3.11.2015 5.11.2015
7 Zmluva o pripojení k IS (688 kB) Obec Pavlova Ves DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) bezodplatne 28.10.2015 29.10.2015
6 Zmluva o dielo (212 kB) Obec Pavlova Ves Tibro Feketík - SLOVEKON 8997,78 eur 23.09.2015 28.09.2015
5 Zmluva o dielo na aktualizáciu Informačnej tabule hrobových miest (645 kB) Obec Pavlova Ves DATAZ s.r.o. 226,00 eur 15.05.2015 20.05.2015
4 Dohoda o vzájomnom usporiadaní záväzkov (205 kB) Obec Pavlova Ves, Obec L. Beharovce Obec Bobrovček 20307,00 eur, 3799,0 27.04.2015 4.05.2015
3 Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo (73 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 7,00 eur/tona + DPH 31.03.2015 1.04.2015
2 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb (294 kB) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Pavlova Ves 0,00 15.01.2015 21.01.2015
1 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (387 kB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. 14.00 eur 14.01.2015 21.01.2015
4 Zmluva o preprave osôb (255 kB) Obec Pavlova Ves SAD LIORBUS, a.s. 104,55 eur + DPH 12.12.2014 17.12.2014
3 Zmluva o dodávke pitnej vody (196 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. podľa VZP 28.11.2014 1.12.2014
2 Zmluva o správe a odbornom výkone prevádzky (496 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 0.00 15.10.2014 20.10.2014
1 zmluva 1 (144 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 20.01.2014 20.01.2014
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia