Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejnenia
202110 Zmluva o nájme hrobového miesta (856 kB) Ján Kováč Obec Pavlova Ves 20,00 13.09.2021 13.09.2021
202109 Zmluva o nájme hrobového miesta (844 kB) Anna Hudecová Obec Pavlova Ves 20,00 8.09.2021 8.09.2021
27082021 Zmluva o dielo (764 kB) Obec Pavlova Ves TIPLUX, s.r.o. 5802,00 2.09.2021 6.09.2021
202116 Zmluva o nájme hrobového miesta (851 kB) Jozef Michal Bukas Obec Pavlova Ves 20,00 6.09.2021 6.09.2021
202115 Zmluva o nájme hrobového miesta (817 kB) Ing. Milota Kustrová. PhD. Obec Pavlova Ves 20,00 24.08.2021 24.08.2021
202111 Zmluva o nájme hrobového miesta (821 kB) Anna Vallová Obec Pavlova Ves 20,00 18.08.2021 18.08.2021
202116 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu (411 kB) Obec Pavlova Ves Archív SB, s.r.o. 5,00€/1 kg + DPH 13.08.2021 18.08.2021
202115 Zmluva o výpožičke podperných bodov (1.09 MB) Obec Pavlova Ves Stredoslovenská distribučná, a.s. - 17.08.2021 17.08.2021
202102 Zmluva o nájme hrobového miesta (825 kB) Viktor Baláž Obec Pavlova Ves 20,00 12.07.2021 12.07.2021
202104 Zmluva o nájme hrobového miesta (836 kB) Valéria Kustrová Obec Pavlova Ves 20,00 12.07.2021 12.07.2021
202103 Zmluva o nájme hrobového miesta (847 kB) Milan Kelušá Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202107 Zmluva o nájme hrobového miesta (854 kB) Iveta Kustrová Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202105 Zmluva o nájme hrobového miesta (838 kB) Anna Kustrová Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202106 Zmluva o nájme hrobového miesta (840 kB) Anna Kustrová Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202113 Zmluva o nájme hrobového miesta (863 kB) Václav Novák Obec Pavlova Ves 20,00 12.07.2021 12.07.2021
202108 Zmluva o nájme hrobového miesta (855 kB) Gizela Majerčíková Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202114 Zmluva o nájme hrobového miesta (862 kB) Vlasta Vallová Obec Pavlova Ves 10,00 2.07.2021 2.07.2021
202101 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.4 MB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pavlova Ves 1.400 eur 11.05.2021 11.05.2021
ZO 7082015028 Dodatok k zmluve (591 kB) Obec Pavlova Ves Envipak a.s. 4 772,39 24.04.2021 24.04.2021
202013 Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo (339 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 10.12.2020 14.12.2020
202012 Dohoda č.20/22/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi (1.57 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš - 26.10.2020 28.10.2020
202011 Dohoda č.20/22/010/14 o pomoci v hmotnej núdzi (1.79 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš - 26.10.2020 28.10.2020
202010 Kúpna zmluva (2.76 MB) Obec Pavlova Ves Vallo, Pieter, Kubinová, Babka 15€/m2 19.10.2020 21.10.2020
202009 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí návratného finančného príspevku (1.54 MB) Obec Pavlova Ves Ministerstvo životného prostredia SR - 4.09.2020 4.09.2020
202008 Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky (1.11 MB) Obec Pavlova Ves Ing. Mária Huštáková 800,00 eur 24.08.2020 24.08.2020
202007 Zmluva o výpožičke (830 kB) Obec Pavlova Ves REGION LIPTOV - oblastná organizácia cestovného ruchu - 5.08.2020 5.08.2020
202006 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (537 kB) Obec Pavlova Ves Národná agentúra pre sieťové a telekomunikačné služby - 15.07.2020 15.07.2020
202005 Zmluva o využívaní elektronických služieb (567 kB) Obec Pavlova Ves Union zdravotná poisťovňa, a.s. - 16.04.2020 16.04.2020
202004 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (2.08 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00 eur 6.04.2020 6.04.2020
202003 Zmluva č.868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku (580 kB) Obec Pavlova Ves Mesto LM - 27.12.2019 16.03.2020
202002 Kúpna zmluva (801 kB) Obec Pavlova Ves p.Vyšňan Anton 3014,44 € 31.01.2020 31.01.2020
202001 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.3 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 125,46 10.01.2020 13.01.2020
201903 Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo (353 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 20.12.2019 20.12.2019
201902 Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015028 (507 kB) Obec Pavlova Ves ENVI-PAK, a.s. Bratislava - 29.10.2019 30.10.2019
201901 Dohohda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.300513-2018 (213 kB) Obec Pavlova Ves Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - 8.01.2019 8.01.2019
201815 Úverová zmluva č.300513-2018 (5.89 MB) Obec Pavlova Ves Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 15 000 eur 21.12.2018 21.12.2018
201814 Dodatok č.11 k Zmluve o dielo (451 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 29 eur 17.12.2018 18.12.2018
201813 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave (1.66 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur 2.11.2018 5.11.2018
201812 Dodatok č. 2/2018 (221 kB) Obec Pavlova Ves Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš - 10.09.2018 10.09.2018
201811 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2017 (12.04 MB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. 321 410,28 eur bez D 6.09.2018 7.09.2018
201810 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.07.2018 (232 kB) Obec Pavlova Ves RILINE, s.r.o. Ružomberok 3397,68 eur 13.08.2018 15.08.2018
201809 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (1.04 MB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. 1,00 eur 6.08.2018 6.08.2018
201808 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve (376 kB) Obec Pavlova Ves flexiOn s.r.o. Brastislava - 6.08.2018 6.08.2018
201807 Mandátna zmluva (1.22 MB) Obec Pavlova Ves Ing. Róbert Bachinger - REALING 4 600 eur 1.08.2018 1.08.2018
201806 Zmluva o dielo - oprava miestnych komunikácií (1.09 MB) Obec Pavlova Ves RILINE, s.r.o. Ružomberok 22 500 eur 25.07.2018 25.07.2018
201805 Mandátna zmluva (2.2 MB) Obec Pavlova Ves flexiOn s.r.o. Brastislava 4500,00 11.07.2018 11.07.2018
201804 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov (5.01 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš - 4.06.2018 4.06.2018
201803 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.37 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00 18.05.2018 18.05.2018
201802 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (7.75 MB) Obec Pavlova Ves Ministerstvo životného prostredia SR 380 171,97 eur 25.04.2018 27.04.2018
201801 Dodatok č. 1 k zmluve o správe a odbornom výkone prevádzky (585 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 eur bez DPH ročne 16.04.2018 16.04.2018
201706 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.29 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur bez DPH m 4.12.2017 4.12.2017
201705 Zmluva o dielo - harmonogram (209 kB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. príloha ku zmluve 11.10.2017 12.10.2017
201705 Zmluva o dielo - krycí list rozpočtu (9.43 MB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. príloha ku zmluve 11.10.2017 12.10.2017
201705 Zmluva o dielo (6.56 MB) Obec Pavlova Ves BauTop s.r.o. 323 210,19 eur bez D 11.10.2017 12.10.2017
201704 Zmluva o poskytnutí dotácie (2.49 MB) Obec Pavlova Ves Žilinský samosprávny kraj 1450 eur 2.08.2017 9.08.2017
201703 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO (1.88 MB) Obec Pavlova Ves DPO SR Bratislava 1400 eur 31.05.2017 31.05.2017
201702 Kúpna zmluva (229 kB) Obec Pavlova Ves Bartolomej Valo a Mária Valová 35,51 eur 10.04.2017 12.04.2017
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (301 kB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. - 3.02.2017 8.02.2017
8 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhr. nákl. dopr. služieb (400 kB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur mesačne b 28.12.2016 2.01.2017
7 Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo (90 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 27.12.2016 28.12.2016
6 Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu (265 kB) Obec Pavlova Ves MaM plus, s.r.o. 1350 eur bez DPH 29.11.2016 2.12.2016
5 Zmluva o elektronickej komunikácii (719 kB) Obec Pavlova Ves Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. - 5.09.2016 7.09.2016
4 Zmluva č. Z07082015028 (1.44 MB) Obec Pavlova Ves ENVI - PAK, a.s. - 20.04.2016 22.04.2016
3 Zmluva č.76436 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (1.36 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700 eur 15.04.2016 15.04.2016
2 Komisionárska zmluva (3.2 MB) Obec Pavlova Ves Le cheque dejeuner s.r.o. - 22.03.2016 24.03.2016
1 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania (2.54 MB) Obec Pavlova Ves VO SK, a.s. 2400 eur 8.02.2016 23.02.2016
12 Zmluva o zabezpečení triedeného zberu odpadov (386 kB) Obec Pavlova Ves Ľupčianka s.r.o. 3€/1 100 l nádoba 18.12.2015 23.02.2016
11 Zmluva o preprave osôb (1.75 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 + DPH 28.12.2015 28.12.2015
9 Zmluva o pripojení k IS (698 kB) Obec Pavlova Ves DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) bezodplatne 16.12.2015 18.12.2015
10 Dohoda č.91/§52a/2015/ŠR (7.15 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 0,00 26.11.2015 30.11.2015
8 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva (1.09 MB) Obec Pavlova Ves TOPSET SOLUTIONS s.r.o Stupava 120.00 eur rok 2015, 3.11.2015 5.11.2015
7 Zmluva o pripojení k IS (688 kB) Obec Pavlova Ves DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) bezodplatne 28.10.2015 29.10.2015
6 Zmluva o dielo (212 kB) Obec Pavlova Ves Tibro Feketík - SLOVEKON 8997,78 eur 23.09.2015 28.09.2015
5 Zmluva o dielo na aktualizáciu Informačnej tabule hrobových miest (645 kB) Obec Pavlova Ves DATAZ s.r.o. 226,00 eur 15.05.2015 20.05.2015
4 Dohoda o vzájomnom usporiadaní záväzkov (205 kB) Obec Pavlova Ves, Obec L. Beharovce Obec Bobrovček 20307,00 eur, 3799,0 27.04.2015 4.05.2015
3 Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo (73 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 7,00 eur/tona + DPH 31.03.2015 1.04.2015
2 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb (294 kB) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Pavlova Ves 0,00 15.01.2015 21.01.2015
1 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (387 kB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. 14.00 eur 14.01.2015 21.01.2015
4 Zmluva o preprave osôb (255 kB) Obec Pavlova Ves SAD LIORBUS, a.s. 104,55 eur + DPH 12.12.2014 17.12.2014
3 Zmluva o dodávke pitnej vody (196 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. podľa VZP 28.11.2014 1.12.2014
2 Zmluva o správe a odbornom výkone prevádzky (496 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 0.00 15.10.2014 20.10.2014
1 zmluva 1 (144 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 20.01.2014 20.01.2014
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia