Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejnenia
202401 Zmluva o nájme hrobového miesta (25 kB) Ján Kmeť Obec Pavlova Ves 20,00 12.06.2024 3.07.2024
11-14686 Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie (2.71 MB) Obec Pavlova Ves Union poisťovňa, a.s. 18 11.04.2024 11.04.2024
24/22/054/6 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti (8.07 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš - 18.03.2024 18.03.2024
VP/24/60183/001 Hromadná licenčná zmluva (3.08 MB) Obec Pavlova Ves SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam - 14.02.2024 26.02.2024
Dodatok č.17 Dodatok k Zmluve o dielo o zabezpečení zberu odpadov (214 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 4.12.2023 4.12.2023
Dohoda č. 23/22/010/43 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (369 kB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 25.10.2023 25.10.2023
202316 Zmluva o nájme nebytových priestorov (781 kB) Pozemkové spoločenstvo Háj Obec Pavlova Ves 100 24.10.2023 24.10.2023
202314 Zmluva o nájme nebytových priestorov (769 kB) Pozemkové spoločenstvo Babky Obec Pavlova Ves 260 24.10.2023 24.10.2023
202315 Zmluva o nájme nebytových priestorov (784 kB) Pozemkové spoločenstvo Nižná Hora Obec Pavlova Ves 150 24.10.2023 24.10.2023
202313 Zmluva o nájme nebytových priestorov (871 kB) Drahomír Vallo Obec Pavlova Ves 50 24.10.2023 24.10.2023
202312 Zmluva o nájme nebytových priestorov Juraj Kelušák (867 kB) Juraj Kelušák Obec Pavlova Ves 60 24.10.2023 24.10.2023
202311 Licenčná zmluva (2.19 MB) Obec Pavlova Ves 3W Slovakia, s.r.o. 88,50 4.10.2023 4.10.2023
IROP-Z302091CYG6-91-108 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (3.31 MB) Obec Pavlova Ves Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 5200 26.07.2023 26.07.2023
202312 Zmluva o nájme hrobového miesta (25 kB) Ing. Miroslav Vallo Obec Pavlova Ves 20,00 3.07.2023 3.07.2023
202311 Zmluva o nájme hrobového miesta (25 kB) Gizela Uramová Obec Pavlova Ves 10,00 28.06.2023 28.06.2023
202310 Zmluva o nájme hrobového miesta (373 kB) Ing. Miroslav Vallo Obec Pavlova Ves 30,00 26.06.2023 26.06.2023
202309 Zmluva o nájme hrobového miesta (377 kB) Vlasta Vallová Obec Pavlova Ves 20,00 12.06.2023 12.06.2023
202308 Zmluva o nájme hrobového miesta (373 kB) Ján Chebeň Obec Pavlova Ves 10,00 12.06.2023 12.06.2023
202307 Zmluva o nájme hrobového miesta (374 kB) Anna Majerčíková Obec Pavlova Ves 10,00 12.06.2023 12.06.2023
202306 Zmluva o nájme hrobového miesta (374 kB) Vladimír Ondrejka Obec Pavlova Ves 20,00 7.06.2023 7.06.2023
202305 Zmluva o nájme hrobového miesta (375 kB) Ing. Igor Fajčík Obec Pavlova Ves 10,00 7.06.2023 7.06.2023
RA-SNCA/20200002 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikované certifikátu (1.65 MB) Obec Pavlova Ves Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - 17.05.2023 7.06.2023
202305 Zmluva o dielo - "Prístrešok" - pri dome poslednej rozlúčky (1.81 MB) Obec Pavlova Ves Stavby Liptov s.r.o. 9794,00 2.06.2023 2.06.2023
202304 Zmluva o nájme hrobového miesta (373 kB) Jarmila Vallová Obec Pavlova Ves 10,00 15.05.2023 15.05.2023
202303 Zmluva o nájme hrobového miesta (374 kB) Margita Kustrová Obec Pavlova Ves 10,00 15.05.2023 15.05.2023
202302 Zmluva o nájme hrobového miesta (377 kB) Terézia Turčiaková Obec Pavlova Ves 20,00 10.05.2023 10.05.2023
202301 Zmluva o nájme hrobového miesta (295 kB) Alžbeta Straková Obec Pavlova Ves 20,00 26.04.2023 3.05.2023
505401 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (670 kB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. - 3.05.2023 3.05.2023
KŽP-P04-SC431-2017-19/H069 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku (1.72 MB) Obec Pavlova Ves Ministerstvo životného prostredia SR - 8.03.2023 8.03.2023
ZLP-VT-2023-0004 Zmluva o prevode výpočtovej techniky (2.39 MB) Obec Pavlova Ves DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) - 1.03.2023 1.03.2023
170/2022 Kúpna zmluva - vodovod (2.95 MB) Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pavlova Ves 12444,12 25.01.2023 28.02.2023
1/2023 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti (953 kB) Obec Pavlova Ves MUDr. Elena Hrbčová 20 eur 22.02.2023 22.02.2023
00315672 Zamestnávateľská zmluva DDS (4.62 MB) Obec Pavlova Ves Tatra banka, a.s. - 3.02.2023 3.02.2023
Dohoda č. 22/22/012/34 o pomoci v hmotnej núdzi (1.8 MB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 19.12.2022 19.12.2022
Dohoda č. 22/22/010/61 o pomoci v hmotnej núdzi (2.08 MB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 19.12.2022 19.12.2022
Dodatok č. 2 k Dohode 21/22/010/17 o pomoci v hmotnej núdzi (951 kB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 19.12.2022 19.12.2022
Dodatok č. 2 k Dohode 21/22/012/38 o pomoci v hmotnej núdzi (926 kB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 19.12.2022 19.12.2022
29102022 Dodatok k Zmluve o bežnom účte (877 kB) Obec Pavlova Ves Všeobecná úverová banka, a.s. 0,00 9.12.2022 12.12.2022
30/2022 Kúpna zmluva (471 kB) Tomáš Hudec Obec Pavlova Ves 145,35 7.11.2022 7.11.2022
24/2022 Kúpna zmluva (1.25 MB) Obec Pavlova Ves Anna Vallová 460,00 16.08.2022 22.09.2022
25/2022 Kúpna zmluva (1.14 MB) Ing. Daniel Lajda a Katarína Lajdová Obec Pavlova Ves 2 205,65 9.08.2022 22.09.2022
26/2022 Kúpna zmluva (1.12 MB) Jozef Kruták Obec Pavlova Ves 1 995,70 9.08.2022 22.09.2022
1422 183 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO (1.41 MB) Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Pavlova Ves 1 400,00 18.05.2022 18.05.2022
202206 Zmluva o nájme hrobového miesta (1.1 MB) Jarmila Tomkoová Obec Pavlova Ves 20,00 5.04.2022 5.04.2022
202207 Zmluva o nájme hrobového miesta (1.1 MB) Jarmila Tomkoová Obec Pavlova Ves 10,00 5.04.2022 5.04.2022
21/22/012/38 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/22/012/38 (688 kB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 4.04.2022 4.04.2022
21/22/010/17 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/22/010/17 (725 kB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 4.04.2022 4.04.2022
202201 Zmluva o nájme hrobového miesta (862 kB) Ján Babka Obec Pavlova Ves 20,00 21.03.2022 21.03.2022
202203 Zmluva o nájme hrobového miesta (1.12 MB) Jozef Majerčík Obec Pavlova Ves 10,00 9.02.2022 9.02.2022
21/22/012/38 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (1.39 MB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 30.12.2021 30.12.2021
Dodatok č. 14 Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo (356 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 1.12.2021 1.12.2021
202125 Zmluva o nájme hrobového miesta (863 kB) Zuzana Parižeková Obec Pavlova Ves 20,00 23.11.2021 24.11.2021
21/22/010/17 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (1.62 MB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš Obec Pavlova Ves - 22.11.2021 22.11.2021
202101 Zmluva o výkone audítorskej činnosti (1.57 MB) Obec Pavlova Ves Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 667 eur bez DPH 15.11.2021 15.11.2021
202122 Zmluva o nájme hrobového miesta (817 kB) Pavel Bacúr Obec Pavlova Ves 20,00 25.10.2021 25.10.2021
202121 Zmluva o nájme hrobového miesta (778 kB) Marta Turzová Obec Pavlova Ves 10,00 6.10.2021 6.10.2021
202120 Zmluva o nájme hrobového miesta (795 kB) Marta Turzová Obec Pavlova Ves 10,00 6.10.2021 6.10.2021
202117 Zmluva o nájme hrobového miesta (865 kB) Marta Turzová Obec Pavlova Ves 20,00 6.10.2021 6.10.2021
202119 Zmluva o nájme hrobového miesta (840 kB) Elena Bacúrová Obec Pavlova Ves 20,00 6.10.2021 6.10.2021
202118 Zmluva o nájme hrobového miesta (848 kB) Elena Bacúrová Obec Pavlova Ves 20,00 6.10.2021 6.10.2021
202110 Zmluva o nájme hrobového miesta (856 kB) Ján Kováč Obec Pavlova Ves 20,00 13.09.2021 13.09.2021
202109 Zmluva o nájme hrobového miesta (844 kB) Anna Hudecová Obec Pavlova Ves 20,00 8.09.2021 8.09.2021
27082021 Zmluva o dielo (764 kB) Obec Pavlova Ves TIPLUX, s.r.o. 5802,00 2.09.2021 6.09.2021
202116 Zmluva o nájme hrobového miesta (851 kB) Jozef Michal Bukas Obec Pavlova Ves 20,00 6.09.2021 6.09.2021
202115 Zmluva o nájme hrobového miesta (817 kB) Ing. Milota Kustrová. PhD. Obec Pavlova Ves 20,00 24.08.2021 24.08.2021
202111 Zmluva o nájme hrobového miesta (821 kB) Anna Vallová Obec Pavlova Ves 20,00 18.08.2021 18.08.2021
202116 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu (411 kB) Obec Pavlova Ves Archív SB, s.r.o. 5,00€/1 kg + DPH 13.08.2021 18.08.2021
202115 Zmluva o výpožičke podperných bodov (1.09 MB) Obec Pavlova Ves Stredoslovenská distribučná, a.s. - 17.08.2021 17.08.2021
202102 Zmluva o nájme hrobového miesta (825 kB) Viktor Baláž Obec Pavlova Ves 20,00 12.07.2021 12.07.2021
202104 Zmluva o nájme hrobového miesta (836 kB) Valéria Kustrová Obec Pavlova Ves 20,00 12.07.2021 12.07.2021
202103 Zmluva o nájme hrobového miesta (847 kB) Milan Kelušá Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202107 Zmluva o nájme hrobového miesta (854 kB) Iveta Kustrová Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202105 Zmluva o nájme hrobového miesta (838 kB) Anna Kustrová Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202106 Zmluva o nájme hrobového miesta (840 kB) Anna Kustrová Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202113 Zmluva o nájme hrobového miesta (863 kB) Václav Novák Obec Pavlova Ves 20,00 12.07.2021 12.07.2021
202108 Zmluva o nájme hrobového miesta (855 kB) Gizela Majerčíková Obec Pavlova Ves 10,00 12.07.2021 12.07.2021
202114 Zmluva o nájme hrobového miesta (862 kB) Vlasta Vallová Obec Pavlova Ves 10,00 2.07.2021 2.07.2021
202101 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.4 MB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pavlova Ves 1.400 eur 11.05.2021 11.05.2021
ZO 7082015028 Dodatok k zmluve (591 kB) Obec Pavlova Ves Envipak a.s. 4 772,39 24.04.2021 24.04.2021
202101 Zmluva o nájme hrobového miesta (820 kB) Katarína Hazuchová Obec Pavlova Ves 10,00 19.04.2021 19.04.2021
202013 Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo (339 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 10.12.2020 14.12.2020
202012 Dohoda č.20/22/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi (1.57 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš - 26.10.2020 28.10.2020
202011 Dohoda č.20/22/010/14 o pomoci v hmotnej núdzi (1.79 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš - 26.10.2020 28.10.2020
202010 Kúpna zmluva (2.76 MB) Obec Pavlova Ves Vallo, Pieter, Kubinová, Babka 15€/m2 19.10.2020 21.10.2020
202009 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí návratného finančného príspevku (1.54 MB) Obec Pavlova Ves Ministerstvo životného prostredia SR - 4.09.2020 4.09.2020
202008 Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky (1.11 MB) Obec Pavlova Ves Ing. Mária Huštáková 800,00 eur 24.08.2020 24.08.2020
202007 Zmluva o výpožičke (830 kB) Obec Pavlova Ves REGION LIPTOV - oblastná organizácia cestovného ruchu - 5.08.2020 5.08.2020
202006 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (537 kB) Obec Pavlova Ves Národná agentúra pre sieťové a telekomunikačné služby - 15.07.2020 15.07.2020
202005 Zmluva o využívaní elektronických služieb (567 kB) Obec Pavlova Ves Union zdravotná poisťovňa, a.s. - 16.04.2020 16.04.2020
202004 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (2.08 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00 eur 6.04.2020 6.04.2020
202003 Zmluva č.868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku (580 kB) Obec Pavlova Ves Mesto LM - 27.12.2019 16.03.2020
202002 Kúpna zmluva (801 kB) Obec Pavlova Ves p.Vyšňan Anton 3014,44 € 31.01.2020 31.01.2020
202001 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.3 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 125,46 10.01.2020 13.01.2020
201903 Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo (353 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 20.12.2019 20.12.2019
201902 Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015028 (507 kB) Obec Pavlova Ves ENVI-PAK, a.s. Bratislava - 29.10.2019 30.10.2019
201901 Dohohda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.300513-2018 (213 kB) Obec Pavlova Ves Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - 8.01.2019 8.01.2019
201815 Úverová zmluva č.300513-2018 (5.89 MB) Obec Pavlova Ves Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 15 000 eur 21.12.2018 21.12.2018
201814 Dodatok č.11 k Zmluve o dielo (451 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 29 eur 17.12.2018 18.12.2018
201813 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave (1.66 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur 2.11.2018 5.11.2018
201812 Dodatok č. 2/2018 (221 kB) Obec Pavlova Ves Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš - 10.09.2018 10.09.2018
201811 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2017 (12.04 MB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. 321 410,28 eur bez D 6.09.2018 7.09.2018
201810 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.07.2018 (232 kB) Obec Pavlova Ves RILINE, s.r.o. Ružomberok 3397,68 eur 13.08.2018 15.08.2018
201809 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (1.04 MB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. 1,00 eur 6.08.2018 6.08.2018
201808 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve (376 kB) Obec Pavlova Ves flexiOn s.r.o. Brastislava - 6.08.2018 6.08.2018
201807 Mandátna zmluva (1.22 MB) Obec Pavlova Ves Ing. Róbert Bachinger - REALING 4 600 eur 1.08.2018 1.08.2018
201806 Zmluva o dielo - oprava miestnych komunikácií (1.09 MB) Obec Pavlova Ves RILINE, s.r.o. Ružomberok 22 500 eur 25.07.2018 25.07.2018
201805 Mandátna zmluva (2.2 MB) Obec Pavlova Ves flexiOn s.r.o. Brastislava 4500,00 11.07.2018 11.07.2018
201804 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov (5.01 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce sociálnych vecí a rodiny L. Mikuláš - 4.06.2018 4.06.2018
201803 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.37 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1400,00 18.05.2018 18.05.2018
201802 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (7.75 MB) Obec Pavlova Ves Ministerstvo životného prostredia SR 380 171,97 eur 25.04.2018 27.04.2018
201801 Dodatok č. 1 k zmluve o správe a odbornom výkone prevádzky (585 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 eur bez DPH ročne 16.04.2018 16.04.2018
201706 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb (1.29 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur bez DPH m 4.12.2017 4.12.2017
201705 Zmluva o dielo - harmonogram (209 kB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. príloha ku zmluve 11.10.2017 12.10.2017
201705 Zmluva o dielo - krycí list rozpočtu (9.43 MB) Obec Pavlova Ves Bau Top s.r.o. príloha ku zmluve 11.10.2017 12.10.2017
201705 Zmluva o dielo (6.56 MB) Obec Pavlova Ves BauTop s.r.o. 323 210,19 eur bez D 11.10.2017 12.10.2017
201704 Zmluva o poskytnutí dotácie (2.49 MB) Obec Pavlova Ves Žilinský samosprávny kraj 1450 eur 2.08.2017 9.08.2017
201703 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO (1.88 MB) Obec Pavlova Ves DPO SR Bratislava 1400 eur 31.05.2017 31.05.2017
201702 Kúpna zmluva (229 kB) Obec Pavlova Ves Bartolomej Valo a Mária Valová 35,51 eur 10.04.2017 12.04.2017
1 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (301 kB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. - 3.02.2017 8.02.2017
8 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhr. nákl. dopr. služieb (400 kB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 eur mesačne b 28.12.2016 2.01.2017
7 Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo (90 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. - 27.12.2016 28.12.2016
6 Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu (265 kB) Obec Pavlova Ves MaM plus, s.r.o. 1350 eur bez DPH 29.11.2016 2.12.2016
5 Zmluva o elektronickej komunikácii (719 kB) Obec Pavlova Ves Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. - 5.09.2016 7.09.2016
4 Zmluva č. Z07082015028 (1.44 MB) Obec Pavlova Ves ENVI - PAK, a.s. - 20.04.2016 22.04.2016
3 Zmluva č.76436 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (1.36 MB) Obec Pavlova Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700 eur 15.04.2016 15.04.2016
2 Komisionárska zmluva (3.2 MB) Obec Pavlova Ves Le cheque dejeuner s.r.o. - 22.03.2016 24.03.2016
1 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania (2.54 MB) Obec Pavlova Ves VO SK, a.s. 2400 eur 8.02.2016 23.02.2016
12 Zmluva o zabezpečení triedeného zberu odpadov (386 kB) Obec Pavlova Ves Ľupčianka s.r.o. 3€/1 100 l nádoba 18.12.2015 23.02.2016
11 Zmluva o preprave osôb (1.75 MB) Obec Pavlova Ves ARRIVA Liorbus, a.s. 104,55 + DPH 28.12.2015 28.12.2015
9 Zmluva o pripojení k IS (698 kB) Obec Pavlova Ves DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) bezodplatne 16.12.2015 18.12.2015
10 Dohoda č.91/§52a/2015/ŠR (7.15 MB) Obec Pavlova Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 0,00 26.11.2015 30.11.2015
8 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva (1.09 MB) Obec Pavlova Ves TOPSET SOLUTIONS s.r.o Stupava 120.00 eur rok 2015, 3.11.2015 5.11.2015
7 Zmluva o pripojení k IS (688 kB) Obec Pavlova Ves DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) bezodplatne 28.10.2015 29.10.2015
6 Zmluva o dielo (212 kB) Obec Pavlova Ves Tibro Feketík - SLOVEKON 8997,78 eur 23.09.2015 28.09.2015
5 Zmluva o dielo na aktualizáciu Informačnej tabule hrobových miest (645 kB) Obec Pavlova Ves DATAZ s.r.o. 226,00 eur 15.05.2015 20.05.2015
4 Dohoda o vzájomnom usporiadaní záväzkov (205 kB) Obec Pavlova Ves, Obec L. Beharovce Obec Bobrovček 20307,00 eur, 3799,0 27.04.2015 4.05.2015
3 Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo (73 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 7,00 eur/tona + DPH 31.03.2015 1.04.2015
2 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb (294 kB) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Pavlova Ves 0,00 15.01.2015 21.01.2015
1 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (387 kB) Obec Pavlova Ves Slovak Telekom, a.s. 14.00 eur 14.01.2015 21.01.2015
4 Zmluva o preprave osôb (255 kB) Obec Pavlova Ves SAD LIORBUS, a.s. 104,55 eur + DPH 12.12.2014 17.12.2014
3 Zmluva o dodávke pitnej vody (196 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. podľa VZP 28.11.2014 1.12.2014
2 Zmluva o správe a odbornom výkone prevádzky (496 kB) Obec Pavlova Ves Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 0.00 15.10.2014 20.10.2014
1 zmluva 1 (144 kB) Obec Pavlova Ves OZO, a.s. 20.01.2014 20.01.2014
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia