Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Pavlova Ves

Sídlo: 032 21  Pavlova Ves č. 26

IČO: 00315672

DIČ: 2020581629

Štatutárny zástupca: Rudolf Tomko, starosta obce

e-mail: oupavlovaves@stuffnet.sk

Telefón: 044/5596590

Fax: 044/5596590 

 


 

Výzva na predlozenie cenovej ponuky

"Rekonštrukcia sociálnych zariadení - suché WC pod kultúrnym domom"

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.08.2016

 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Rekonštrukcia sociálnch zariadení - WC v kultúrnom dome"

 

súbor na stiahnutie 

príloha

zverejnené dňa 01.08.2016

 


 

Výzva 

na predloženie cenovej ponuky "Výmena okien včetne žalúzií na kultúrnom dome"

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia