Zápisnice a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi

 

Rok 2024

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 11.03.2024

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 11.03.2024

Evidencia dochádzky: Marián Kováč (P), Mgr. Júlia Littvová (P), Ing. Michaela Tomková (P), Drahomír Vallo (P), Bartolomej Valo (P)

zverejnené dňa 13.03.2024

 

Rok 2023

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zasupiteľstva dňa 11.12.2023

Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2023

zverejnené dňa 13.12.2023

 

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2023

Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2023

zverejnené dňa 25.10.2023

 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 27.09.2023

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 27.09.2023

zverejnené dňa 29.09.2023

 

Zápisnica z 3. zasadnuitia Obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2023

Uznesenia z 3 zasadnutia Obecného zstupiteľstva dňa 12.06.2023

zverejnené dňa 14.06.2023

 

Zápisnica z 2. zasadnuitia Obecného zastupiteľstva dňa 17.04.2023

Uznesenia z 2 zasadnutia Obecného zstupiteľstva dňa 17.04.2023

zverejnené dňa 20.04.2023

 

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.02.2023

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.02.2023

zverejnené dňa 15.02.2023

 

Rok 2022

 

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2022

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2022

zverejnené dňa 14.12.2022

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022 

zverejnené dňa 30.11.2022

 

Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2022

Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2022

zverejnené dňa 26.10.2022

 

Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2022

Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2022

zverejnené dňa 03.10.2022

 

Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.07.2022

Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.07.2022

zverejnené dňa 01.08.2022

 

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2022

Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2022

zverejnené dňa 06.07.2022

 

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.04.2022

Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.04.2022

zverejnené dňa 13.04.2022

 

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.03.2022

Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.03.2022

zverejnené dňa 16.03.2022


Rok  2021

 

Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021

Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 

zverejnené dňa 22.12.2021

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2021

Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2021 

zverejnené dňa 27.09.2021

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2021

Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2021 

zverejnené dňa 30.06.2021

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2021

Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2021

zverejnené dňa 07.04.2021


Rok  2020

 

Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2020

Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2020

zverejnené dňa 21.12.2020

Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2020

Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2020

zverejnené dňa 04.11.2020

pisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 05.08.2020

Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 05.08.2020

zverejnené dňa 07.08.2020

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020

Uznesenia z  2.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020

zverejnené dňa 13.05.2020

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.02.2020

Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.02.2020

zverejnené dňa 10.02.2020


 

Rok  2019

 

Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2019

zverejnené dňa 18.12.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2019

zverejnené dňa 04.11.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.08.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.08.2019

zverejnené dňa 02.09.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2019

zverejnené dňa 03.07.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2019

Uznesenie z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2019

zverejnené dňa 29.05.2019

Zápisnica  z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2019

Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2019

zverejnené dňa 08.03.2019


Rok  2018

 

Zápisnica ustanovujúceho obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018

Uznesenia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018

zverejnené dňa 12.12.2018

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 01.12.2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 01.12.2018

zverejnené dňa 06.12.2018

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2018

zverejnené dňa 28.09.2018

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2018

zverejnené dňa 27.06.2018

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2018

zverejnené dňa 04.04.2018

 


Rok 2017

 

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 08.12.2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 08.12.2017

zverejnené dňa 11.12.2017

Zápisnica obecného zastupoteľstva dňa 29.09.2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 29.09.2017

zverejnené dňa 04.10.2017

Zápisnica obecného zatupiteľstva dňa 27.07.2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 27.07.2017

zverejnené dňa 31.07.2017

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 25.05.2017

Uznesenie obecného zastupiteľstva dňa 25.05.2017

zverejnené dňa 31.05.2017

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2017

Uznesenie obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2017 

zverejnené dňa 23.03.2017

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2017

zverejnené dňa 13.03.2017

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2017

zverejnené dňa 08.02.2017


Rok 2016

 

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2016

zverejnené dňa 02.12.2016

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2016

zverejnené dňa 06.10.2016

Zápisnica z mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 20.07.2016

Uznesenie mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 20.07.2016

zverejnené dňa 27.07.2016

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 08.07.2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 08.07.2016

zverejnené dňa 11.07.2016

Zápisnica obecného zastpiteľstva dňa 27.05.2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 27.05.2016

zverejnené dňa 06.06.2016

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 24.03.2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 24.03.2016

zverejnené dňa 01.04.2016

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2016


Rok 2015

 

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 27.11.2015

Uznesenia obecného zastupietľstva dňa 27.11.2015

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2015

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2015

Zápisnica obecného zastupiteľstva dňa 31.07.2015

Uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 31.07.2015

Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva dňa 29.05.2015

Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva dňa 27.03.2015

Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva dňa 16.01.2015

Zápisnica a uznesenie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.02.2020
Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.02.2020
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia